yuzmekBazı Talmud hahamlarının babalara yönelik en şaşırtıcı isteklerinden biri, belki de, "çocuğunuza yüzmeyi öğretin" (Kiduşin 30b) talebidir. Ahlaklı, kutsal, profesyonel alanda başarılı bir yaşam sürdürmekle (Talmud anne babaları çocuklarına bu konularda başarılı olmaları için yardım etmeye mecbur eder) yüzmeyi öğrenme arasındaki ilişki nedir?

Bu sorunun cevabı Talmud'un kendisindedir: "[Çünkü] çocuğun hayatta kalması buna bağlı olabilir."

Talmud'un oluşturulduğu zamanlarda insanlar, uzun veya kısa yolculuklarının çoğunda geniş su kitlelerini aşmaya mecbur kalırlardı. Bu yolculuklarda kullanılan küçük gemiler sık sık devrilir, yüzme bilmeyen yolcular boğulurdu.

Dolayısıyla çocuğa yüzmeyi öğretme yükümlülüğünün, zamanı iyi değerlendirmekle ilgili (çocuğa basketbol veya golf oynamayı öğretmek gibi) becerileri aşılamakla hiçbir ilgisi yoktu. Hedeflenen, çocuğa hayatta kalmayı sağlayacak becerileri öğretmekti. Blu Greenberg, "Geleneksel bir Yahudi Evi Yönetmenin Yolları" adlı eserinde, Riverdale, New York'ta antisemit kişiler tarafından dövülen bir grup Yahudi gencinden bahsetmektedir. Bölgenin hahamı, almış olduğu Talmud eğitimi doğrultusunda şu öneride bulunmuştu, "Yahudi çocuklara karate öğretmenin zamanı geldi."

Yüzmeyi öğretmekle ilgili bu bin sekiz yüz yıllık uyarı, o zamanın hahamlarının tahmin edemeyeceği durumları da kapsamaktadır. Dolayısıyla çocuğuna trafik işaretlerine uymayı ve güvenli bir şekilde araba kullanmayı öğütleyen bir anne veya baba sadece mantıklı öneriler öne sürmekle kalmamakta, aynı zamanda çok eski bir Yahudi yasasının gereğini yerine getirmektedir - çocuğuna, çoğu zaman tehlikeler arz eden bir dünyada hayatta kalmayı öğretmek.