iyilikİbranice "hore" (ebeveyn) sözcüğü, "more" (öğretmen) sözcüğü ile yakından alakalıdır. Yahudilik açısından anne babanın temel görevi (çocuğa sevgi ve gerekli fiziksel bakımı vermenin yanısıra), çocuğuna, geleneklerine bağlı bir Yahudi, merhametli ve ahlaklı bir insan olmayı öğretmektir.

Birçok anne baba çocuklarını iyi birer insan olarak yetiştirmenin çok önemli olduğunu kabul etseler de gerçekte çoğu, çocuklarına çok farklı öncelikler aktarırlar. Dennis Prager senelerden beri, anne babalara her yaştaki çocuklarına şunu sormalarını önermektedir: "Sence anne baban için hangisi daha önemlidir - başarılı, popüler, müzik veya spor konusunda yetenekli olman mı, yoksa iyi bir insan olman mı?" Çoğu zaman alınan cevaplar şaşırtıcıdır. Çoğunlukla çocuklar, anne babalarının gözünde iyi bir insan olmanın o kadar da önemli olmadığını düşünmektedirler.

Yahudi değerleri cetvelinde ise iyi bir insan olmak birinci sırada yer alır. Talmud'un bizlere öğrettiği gibi, her insana öldükten sonra sorulan ilk sorular "Mezun olduğunda sınıfının ilk %10'luk diliminde mi idin?" veya "Çok zengin oldun mu?" gibi sorular değil, "İşlerini dürüstlükle yürüttün mü?" sorusudur. Nebi Miha (MÖ sekizinci yüzyıl) Tanrı'nın insanlardan istediklerinin özünde "adil davranmak, sadakati sevmek ve alçakgönüllülükle Tanrı'nın yolunda yürümek" (Miha 6:8) olduğunu öğretir. Yahudi geleneğinde işlerinde çok başarılı olmayan (Rav Yeoşua Ben Hananya hayatını dikiş iğnesi yaparak kazanan fakir bir adamdı; Talmud Yeruşalmi, Berahot 4:1), popüler olmayan (Yirmeya'nın hemşerilerinin çoğu onu öldürmek istiyordu) veya müzik veya spor konularında yetenekli olmayan (ünlü on dokuzuncu yüzyıl din bilgini Rav İsrael Salanter'in böyle yetenekleri yoktu herhalde, olsa bilinirdi) ancak çok değerli sayılan bir çok önemli insana rastlamak mümkündür. Bütün bu insanları birleştiren ortak çizgi iyiliktir.

Yahudi geleneğinde Tora ve Talmud, iyiliği öğretmek için kullanılan kaynak metinlerdir. Yahudi etik anlayışını ön planda tutan anne ve babalar çocuklarına Yahudiliğin etik davranma ısrarını vurgulayan bir eğitim sağlamalıdırlar (örneğin Yahudi ritüellerinin vurgulandığı bir okul değil, etik değerlerin ön plana çıkarıldığı bir okulu seçerek). Anne baba olarak, çocuğunuzu göndermek istediğiniz okulun akademik seviyesi kadar, öğretilen değerleri de aynı titizlikle kontrol etmelisiniz.

Çocuğunun maddi ihtiyaçlarını karşılayan ve onu iyi okullara gönderen anne babalar çok önemli bir görevi yerine getirmiş olurlar. Ancak çocuğunu kapsamlı bir etik değer sistemi dahilinde ve Tanrı için en önemli şeyin iyilik olduğu anlayışı içinde yetiştirmeyen ebeveynler, Yahudi geleneğinin kendilerine "hore" olarak yüklediği en önemli görevi, "more" olmayı, yerine getirmemiş olurlar.