Günah çıkarma olarak bilinen gelenek Katolik mezhebi ile o kadar özdeşleşmiştir ki çoğu Yahudi, Yahudilikte de benzer bir dua olduğunun farkında değildir. Katolik mezhebindeki günah çıkarma sırasında kişi, affetme yetkisine sahip bir papaza günahlarını itiraf eder.

Yahudi yasasında ise kişinin viduy (günahların itiraf edilmesi) duasını Tanrı'ya hitaben ve sadece ölümün yaklaştığını hissettiğinde söylemesi gerektiği buyurulmuştur. Tanrı'nın izniyle ne sizin ne de size yakın birinin viduy duasını yakın gelecekte söylemesi gerekmeyecektir. Yine de bu duanın içeriğinin farkında olmanız, hayatınızın bundan sonraki bölümünde nasıl yaşayacağınızı etkileyebilir.

Yahudi yasası kanunnamesi Şulhan Aruh, şöyle öğretir:

Eğer kişi ölümün yaklaştığını hissediyorsa viduy duasını söylemekle yükümlüdür. O anda çevresinde bulunan kişiler ise ona şu şekilde güven vermelidir: "Birçok kişi bu duayı söylemiş ancak ölmemiştir." Ve eğer kişi duayı yüksek sesle söyleyemiyorsa, itirafı kalbinde gerçekleştirmelidir. Ve eğer duayı kendisi söyleyemiyorsa başkaları onun için veya onunla birlikte söylemelidir.

- Yoreh Deah 338:1

Geleneksel viduy metni şöyledir:

Ey Tanrım ve atalarımın Tanrısı, duamı kabul et ve yakarışlarımı reddetme. Hayatım boyunca işlemiş olduğum günahlarımı affet. İşlediğim bütün hatalardan dolayı utanmış, mahçup durumdayım. Acı ve ıstırabımı özür olarak kabul et ve günahlarımı affet, zira sadece Sana karşı günah işledim.

İraden olsun ki ey Tanrı'm ve atalarımın Tanrı'sı artık günah işlemeyeyim. Beni günahlarımdan, ıstırap ve acı ile değil, merhametinle arındır. Bana ve hastalığa kapılmış herkese tam şifa gönder.

Sana Ad'' Tanrı'm ve atalarımın Tanrı'sı, hayatımın Senin ellerinde olduğunu itiraf ediyorum. İraden olsun ki şifa bulayım. Fakat bu hastalıktan iyileşemeyeceğimi buyurmuşsan eğer, Elinden çıkan bu buyruğu kabul ediyorum. Ölümüm Huzurunda işlemiş olduğum bütün günah ve ihlallerimin kefareti olsun. Kanatlarının gölgesinde beni koru ve bana Gelecek Dünyada bir yer bağışla.

Bütün yetimlerin Tanrı'sı, dulların koruyucusu, sevgili ailemin yanında ol, onları koru, zira ruhum onlarınki ile sıkı sıkıya bağlıdır.

Ruhumu ellerine teslim ediyorum. Beni sen kurtardın Ad'', Ey gerçeğin Tanrı'sı.

Şema Yisrael Ad'' Elokeynu, Ad'' Ehad (Kulak ver Ey Yisrael, Tanrı Rabbimiz, Tanrı Tektir).

***