Bu soru belki size biraz komik gelebilir. Yahudilerin kürke olan merakı meşhurdur. Kürk, Yahudilerle ilgili bazı fıkraların konusunu bile teşkil eder: "Bir vizon bir vizona ne der?" "Gelecek Şabat günü sinagogda görüşürüz."

Son senelerde hayvan hakları konusunda etkin olmaya çalışan eylemciler, kürk giyilmesini şiddetle protesto etmişlerdir. "Yahudilikte Ahlaki ve Etik Sorunlar Ansiklopedisi"nin yazarı Rav Nahum Amsel, daha duygusal ve biraz farklı bir yaklaşımla, giysi olarak kullanılacak bazı kürkleri "kaşer", diğerlerini ise "yasaklı" kılacak birtakım parametreler önerir:

Eğer kürkün giyilmesi mantıklı bir gereksinimini karşılıyorsa, kürk giyilmesine izin verilebilir. Örneğin hayvan kürkü insanı farklı bir malzemeye göre daha sıcak tutacaksa, bu, mantıklı bir gereksinim sayılabilir ve kürk giyilmesine izin verilebilir. Fakat eğer, arzu edilen sıcaklık, hayvanların öldürülmesini engelleyecek farklı bir malzeme ile sağlanabiliyorsa, bir Yahudinin bu diğer malzemeden yapılmış giysiyi tercih etmesi gereklidir. Aynı şekilde, kürk giymenin amacı, gösteriş yapmak veya modaya uymaksa, bu davranış, anlamsız bir saçmalık sayılacağından mantıklı bir gereksinim kapsamına girmeyecektir. Kürk giyilmesine izin verilse de, kullanılan kürkün çok acı veren tuzaklarla yakalanan hayvanlardan elde edilmemesine özen göstermek gerekir. Kürk hayvanlarının bir çiftlikte yetiştirilerek acısız bir şekilde öldürülmesi ve kürklerin bu şekilde elde edilmesi de mümkündür. Kürklerin elde edilmesinde tuzaklarla yakalanan hayvanların kullanılması, "tza'ar ba'alei hayim" (hayvanlara gereksiz acı çektirilmesi) prensibine aykırı düşer.

Eğer kürkünü kullanmaya niyetlendiğiniz hayvanın nasıl öldürüldüğünü soruşturmazsanız, hayvanların acı çekmesine sizin de katkınız olacaktır. Kurulmuş yaylarla çalışan çelikten yapılmış bacak tuzaklarına yakalanan hayvanların bazen on beş saat kadar inanılmaz acılarla kıvrandıktan sonra tuzağı kuran avcı tarafından kafalarına sopayla vurularak öldürülmeleri, sık rastlanan bir durumdur. İnsanların kürk giymemeleri gerektiğine inanan Rav Bradley Artson, bu tuzakların sebep olduğu acıya dayanamayan hayvanın, bazen bacağını ısırarak kopardığını ve daha sonra iltihap, kan kaybı veya açlıktan öldüğünü ifade eder. Yakalanan her kürk hayvanı için en az iki adet "gereksiz" (kedi, köpek, geyik gibi) hayvan tuzaklara takılır. Çiftliklerde yetiştirilen hayvanlar konusunda Artson, çiftliklerde de koşulların dehşet verici olabildiğini, örneğin bir senede 450,000 kadar hayvanın sıcaklık stresinden öldüğünü hatırlatır. Bu çiftliklerde kullanılan öldürme yöntemleri arasında hayvanları boğmak, zehirlemek, makatlarına elektrod sokmak gibi uygulamaları saymak mümkündür. Kürk kullanımının büyük çapta hayvan katliamına sebep olduğunu, örneğin bir metrelik bir ceketin üretimi için altmış kadar vizon veya kırk iki tilkinin kullanılması gerektiğini de unutmamak gerekir.

Rav Amsel'in ifade ettiği gibi, bazı hayvanların acı çekmeden öldürülmeleri ve bu yöntemle kürklerinin "kaşer" sayılması mümkün olsa da, Rav Artson bu konu ile ilgili farklı bir sonuca varır: "Kürkler sadece ilk sahiplerinin üzerinde şık durur. İnsanlarda ise kürk, acımasız bir barbarlık göstergesidir. ***