Ketuba - iki bin yıldır süregelen geleneksel belge - damadın Yahudi düğünlerinde, gelinine sunduğu bir evlilik sözleşmesidir. Yasal bir nitelik taşıyan bu belge, kocanın karısına karşı yükümlülüklerini ve ölüm, boşanma gibi hallerde geçerli olacak maddi sorumluluklarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyar.

Damat geline, Şemot 21:10'a uygun olarak, "Sana yiyeceğini, giyeceğini ve diğer ihtiyaçlarını verecek ve seninle evrensel geleneklere göre koca ve karı gibi yaşayacağım," sözünü verir. Bu şekilde koca, evlilik anında, karısına yiyecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçları sağlama sorumluluğunu üstlenir. Son "ve seninle evrensel geleneklere göre koca ve karı gibi yaşayacağım" maddesi ise, erkeğe karısıyla muntazam bir şekilde cinsel ilşkide bulunma sorumluluğunu getirir.

Yahudi yasası kadınların erkeklere göre cinsel açıdan daha çekingen olduğu - ve dolayısıyle cinsel ilişkiyi başlatma konusunda daha mahçup olacakları - inancı ile bu yükümlülüğü yasalaştırmayı uygun görmüştür. Rav'lar, böyle bir madde olmasaydı, cinsel açıdan duyarsız bir erkekle evlenen kadınların haftalar, hatta aylar boyunca cinsel açıdan ihmal edilebilecekleri düşüncesi ile hareket etmişlerdir.

Damat bunun dışında şu sözleri verir, "Eşlerini sadakatle, sevgiyle bağırlarına basan, saygı gösteren, destekleyen ve geçindiren Yahudi kocaların geleneklerine uygun olarak, seni sevgiyle bağrıma basacak, sana saygı gösterecek, seni destekleyecek ve geçindireceğim." Dolayısıyle karısıyla, özellikle başkalarının önünde, alay eden veya herhangi bir şekilde saygısız veya duyarsız davranan koca, sadece zalimce hareket etmekle kalmamakta, bunun yanında evlilik günü üstlendiği sözleşmeye aykırı hareket etmektedir. Aynı şekilde, "seni Yahudi kocaların geleneğine uygun olarak geçindireceğime" sözleri, kocanın karısını ve ailesini temel ihtiyaçların ötesinde de desteklemesi gerektiği yükümlülüğünü ortaya koyar. Eğer erkek bunu gerçekleştirmek için yapılabilecek her şeyi yerine getirmiyorsa, üstlenmiş olduğu yasal sorumluluğu ihlal etmektedir.

Karısının ihtiyaçlarını sağlamak, onu sevgiyle bağrına basmak ve ona saygı göstermek, bunlar Yahudi erkeğinin evlendiği gün üstlendiği sorumluluklardır. Yahudilik açısından bunlardan daha azını gerçekleştirmek, kocanın erkek olarak görevini eksik tanımladığı anlamına gelir. ***