Bir kazanın kaza sayılmadığı haller

Gerçekleştirdikleri eylemler çoğunlukla ölümle sonuçlanan alkollu sürücüler savunmalarında olayın bir kaza olduğunu iddia ederler. Yahudilik açısından bu tür bir savunma, kaza ile ihmalciliğin birbirine anlamsız bir şekilde karıştırılmasından başka birşey değildir.

Tora'daki yasalar, olacağı önceden kestirilemeyen kazaları, ihmalcilikten kaynaklanan kazalardan ayrı tutar. Daha önce şiddet sergilemeyen bir hayvanın ansızın başka bir hayvana saldırması durumunda sahibinin zararın sadece yarısını karşılaması yükümlülüğü bu mantıktan kaynaklanır. Buna karşılık, daha önce boınuzla saldırma eğilimi olduğu bilinen bir hayvan örneğinde, sahibinin sorumluluğu tamdır.

Neden acaba? Çünkü bir hayvan boınuzla yaralama eylemini bir kere gerçekleştirdikten sonra (Tora'nın bu duruma atıf yapılan bölümünden bu hayvanın daha önce bu eylemi iki kere gerçekleştirmiş olduğu anlaşılmaktadır) sahibi artık onun bu tür şiddete eğilimli olduğunun bilincine varmış durumdadır.

Maimonides "Mişne Tora" adlı kanunnamesinde şöyle bir sonuca varır: "Dört cins hayvan var oluş anından itibaren zarar vermeye eğilimli addedilir. Bu hüküm evcilleştirilmiş olsalar dahi geçerlidir. Bu durumda bu hayvanlar boınuzla yaralama, ısırma, ayak altında çiğneme, üzerine ağırlığını koyma ve benzeri yollardan zarar verdiklerinde sahipleri zararın tümünden sorumlu olacaktır. Bu hayvanlar, kurt, aslan, ayı, kaplan ve leopardır. Benzer şekilde evcilleştirilmiş olsa dahi sokan bir yılan bu sınıfa dahildir."

Eğer evde tehlikeli sayılan bir hayvan yetiştirmeyi tercih ediyorsanız, önlem almaya çalışmış ve hayvanı evcilleştirmeyi denemiş olsanız dahi, Yahudi yasalarına göre ihmalci ve bu hayvanın sebep olabileceği zararlardan sorumlu sayılırsınız. Aynı şekilde Yahudi yasalarına göre, bir miktar alkol aldıktan sonra araba kullanmak, ihmalcilik ve sorumsuzluk sayılmaktadır.

Bir kaza önceden tahmin edilemediği durumlarda kazadır. Olacağı önceden kestirilebiliyorsa, kaza sayılmaz. ***