Bir kadin, vücuduyla ilgili istedigi her seyi yapma hakkina sahip midir?

Genelde bu soruya verilen cevap, konuşanın "politik" eğilimini yansıtır. "Konservatifler" (özellikle dini açıdan sağda olanlar) bu soruya, "hayır, bir kadının vücuduyla ilgili istediği her şeyi yapmaya hakkı yoktur, özellikle yapmak istediği şey kürtaj ise," cevabını verirler.

Benzer bir mantıkla liberaller de, bu sorunun asıl amacının kürtaj konusu olduğunu anladıklarından, bir kadının vücuduyla ilgili istediği her şeyi yapma hakkına sahip olduğunu öne sürerler.

Yahudiliğe göre (erkek veya kadın) insan vücudu, Tanrı`ya aittir. Bu yüzden de, insanın vücudu ile ilgili neyi yapıp neyi yapamayacağı, Yahudi etik öğretilerinde açıklanmaya çalışıldığı üzere Tanrı iradesi tarafından tayin edilmelidir. Örneğin Yahudi yasaları, cinayetin bir çeşidi saydığı intihara ve ölülerin yakılmasına (insan vücuduna saygısızlık olarak addedildiği için) izin vermez. Tora, dövme yaptırmayı da yasaklamıştır: "...bedeninizi yaralamayacak, dövme yaptırmayacaksınız" (Vayikra 19:28).

Bunun dışında Yahudi yasaları, hayatı tehdit eden ve beyni harap edebilen eroin veya kokain gibi uyuşturuculara da izin vermez. Zira insanın sağlığını ve akli dengesini gereksiz yere tehlikeye sokması yanlıştır. Aynı şekilde hamile bir kadının sigara içmesi de, taşıdığı cenine nikotin maddesinin verebileceği kalıcı zarar yüzünden yasaklanmıştır.

Sonuç olarak Yahudi yasaları yönünden kürtaja izin verilip verilemeyeceğine, bir kadının vücuduyla ilgili istediği her şeyi yapma mutlak hakkı açısından değil, hamileliğini sona erdirmeye onu götüren sebeplerin ışığında karar verilmelidir.***