Bir işçiye olan borcun zamanında ödenmesi

Ücretle çalışan, gereksinimi olan, yoksul bir soydaşını ya da kentlerinizin birinde yaşayan bir yabancıyı sömürmeyeceksin. Ücretini her gün, güneş batmadan ödeyeceksin. Yoksul olduğu için güvencesi odur. Yoksa sana karşı Tanrı'ya haykırır ve sen de günah işlemiş sayılırsın.
- Devarim 24:14-15

"Yoksul olduğu için güvencesi odur" - Bu işçi [ev inşaa ederken] merdivene niçin tırmansın ki, veya [meyve toplarken] kendini ağaçtan sarkıtarak ölümü niye göze alsın ki? Alacağı para için değil mi?
- Babil Talmud'u, Bava Mezia 112a

Yevmiye ile çalışan işçiler (örneğin evde hizmet yapanlar veya tamir işleri yapanlar), işi yaptıkları günün sonunda paralarını almalıdır. Tora, bu kişilerin ücretlerine o anda ihtiyaçları olduğunu varsayar ("yoksul olduğu için güvencesi odur"). Öyle ki, ücretlerini verme sürecinde olabilecek herhangi bir gecikme, ciddi bir günah olarak görülür ("sana karşı Tanrı'ya haykırır ve sen de günah işlemiş sayılırsın").

Eğer biri sizin için sürekli olarak çalışıyorsa, Yahudi yasaları, karşılıklı olarak anlaşmaya varılan bir sisteme göre ödeme yapılmasına izin verir. Ancak, paranın ödenmesi gereken günün akşamına kadar, ödemeyi gerçekleştirme mecburiyeti vardır. Müteahhitle yapılan anlaşmalarda ise ödeme, iş bitiminde yapılmalıdır.

Bu yasa özellikle, toplumun en zayıf, ekonomik olarak en "incinebilir" kesimini koruma niyetiyle oluşturulmuştur. Bu kişiler kendilerini koruma imkanları olmadığı için, sömürülmeye en müsait kesimidir. Şu anda yetmişlerinde olan bir kadın, Brooklın'de geçirdiği çocukluk günleri sırasında yaşadığı zorlukları şöyle anlatmaktadır: "Annem, civarda oturan ailelerin elbiselerini diker ve onarırdı. Ben de iş bittiğinde giysileri evlere teslim ederdim. Annemin iş yaptığı bu kişilerin ekonomik durumları bize göre çok daha iyiydi. Onlardan talep ettiğim ücretler çok düşük olmasına rağmen giysileri onlara götürdüğümde paranın hazır olmadığını, bir iki gün sonra gelmem gerektiğini söylerlerdi."

Bu kişilerin paralarının gerçekten hazır olmadığını kabul etsek bile Yahudi yasaları, daha sonraki günlerde ödemeyi bizzat kendilerinin terziye götürmeleri yükümlülüğünü getirir. Kaldı ki elbiselerin ne zaman teslim edileceğini bildiklerinden parayı hazırda tutmaları gerekiyordu. Zaten hakkı olan ücreti almak için kızı bir kere daha evlerine kadar getirmeye hakları yoktu.

Çoğu insan, mallarına haciz koyma yetkisi olan banka veya diğer kurumlara olan borçlarını en acil yükümlülükleri olarak görür. Ancak Tora'ya göre en acil borçlarınız sizin için çalışanlara olan yükümlülüklerinizdir. ***