Gençliğimde zeki insanlara hayrandım. Şimdi yaşlandıkça, iyi kalpli insanlara hayranlık duyuyorum.
- Rav Milton Steinberg

Tevrat, Avraam'ın güvenilir hizmetkarı Eliezer'i, tarihin ilk çöpçatanı olarak tanımlar. Avraam Eliezer'i oğlu Yitzhak için uygun bir eş aramak için görevlendirdiğinde, seçilecek kadının özellikle Avraam'ın yetiştiği uzak yöreden olmasını tembihlemişti.

Eliezer yanına on deve alarak yola çıkar. Birkaç gün sonra hedefi olan Nahor şehrine vardığında, hemen şehrin kuyusunun olduğu meydana gider. O saatlerde kasabanın kadınları, o meydana gelerek kuyudan su çekmektedirler. Eliezer Tanrı'ya dua ederek, Yitzhak için uygun bir eş seçiminde kendisine yardımcı olması için ondan bir işaret ister: '' Kendisine 'Rica ederim, testini indir de içeyim' diyeceğim ve 'İç, ve senin develerine de içireyim' diyecek olan genç kadın kulun Yitzhak için senin tayin ettiğin olsun.'' (Bereşit 24:14)

Tam duasını bitirdiği anda Rivka kuyuya gelir ve testisini suyla doldurmaya başlar. Eliezer ondan su istediğinde Rivka ona susuzluğunu giderene kadar su verir ve ardından ''Develerin için de kuyudan su çekeceğim, ta ki onların susuzluğu da dinsin,'' der. Bundan sonra Eliezer'i ailesinin evine davet eder.

Daha gece sona ermeden Eliezer, Rivka ve ailesi ile Yitzhak'la evlenmesi konusunda anlaşmayı yapmıştı bile.

Bu öykü Rivka ile ilgili bazı takdir edilecek yönleri ortaya çıkarmaktadır. Rivka sağlıklı ve güçlü (on deveye su verecek kadar testiyi ara vermeden taşımak güç ister), aynı zamanda da çalışkan ve misafirperverdir. Ancak diğer bütün iyi yönlerini harekete geçiren özellik onun iyi kalpli bir insan olmasıdır. Susamış bir adam ve susamış hayvanlar gördüğünde ilk isteği, onları bu zor durumdan kurtarmak ve onlara kalacak bir yer sağlamaktır.

Modern, şehirli toplumlarımızın hayat görüşü, Eliezer'in Yitzhak'ın müstakbel eşi için hazırladığı sınava uygun değildir. Ancak bir eşte aranacak en üstün özelliğin iyi kalplilik olduğu hakkındaki anlayış günümüzde de geçerlidir. Maalesef o zamanlarda olduğu gibi bugün de çoğu insan, bir ilişkinin başlangıcında farklı özelliklere odaklanır. Dennis Prager'in önerdiği gibi: ''Biriyle çıktığınız zaman çıktığınız kişinin size değil, garsona nasıl davrandığını gözlemlemeniz önemlidir. Doğal olarak bir ilişkinin başında arkadaşınız, üzerinizde iyi bir etki bırakabilmek için size iyi davranacaktır. Ancak garsona karşı nasıl davrandığı, ilerde artık sevginizden emin olduğu zaman, size karşı nasıl davranacağının bir göstergesidir. ''

Rivka Eliezer'in kim olduğunu bilmiyordu. Buna rağmen ona merhametli davranmış olması, karakterinin bu yönünün ne kadar özel olduğunu bize göstermektedir.

Pek tabidir ki, eş seçiminde dikkat edilecek başka birçok özellik vardır: Paylaşılan değerler, cinsel cazibe ve uyum, huy ve zeka, ve daha birçok özellik... Ancak Tevrat'ın bu öğretisine göre iyi kalplilik, kendi başına öne çıkan çok önemli bir özelliktir. Sadece bu özelliğin varolması bir ilişkinin süreceğini garantilemez. Ancak bu özelliğin olmaması, ilişkinin devam etmeyeceğini nerdeyse garantiler. ***