Yahudi geleneklerine göre kızlar için bat mitzva yaşı oniki, erkekler için bar mitzva yaşı ise onüçtür. Bar mitzva ve Bat Mitzva sözcükleri, "emirleri yerine getirmekle yükümlü" veya "emirlerin oğlu [veya kızı]" anlamına gelir. Bu emir ve törelerin bir kısmı, bizzat bar veya bat mitzva gününde uygulanır.

Örneğin, Yahudi geleneğine göre o gün bir gencin ilk olarak Tora'ya çağrılıp aliya yaptığı gündür. Tora'yı kutsamanın yanısıra gencin Tora'dan veya Aftara'dan bir parça okuması, okuduğu parçayı anlayıp yorumlaması ve bu parça hakkında topluluk üyeleri önünde bir konuşma yapması beklenir.

Ancak "emirleri yerine getirmekle" yükümlü olan bu gençlerin yapacağı şeyler, sadece o gün sinagogda uygulanacak merasimin unsurlarından ibaret değildir. Eğer böyle olsaydı, Yahudilik pek de heyecan verici bir din olmazdı. Bar mitzva'nın gerçekleşeceği senenin bir yıl öncesini ve bir yıl sonrasını anlamlı kılabilmek için Rav Jeffrey Salkin, geniş kapsamlı bir dizi mitzvot (emirler) geliştirmiştir. Rav Salkin'e göre bunlar, "Yahudi değerlerini gerçek kılar". Bu emirleri yerine getirmek suretiyle, bar veya bat mitzva deneyiminden kendinizi bir yetişkin gibi hissederek çıkmayı başarabilirsiniz: