Tora bize Avraam'ın hayatı hakkında pek fazla ayrıntı vermez. Ancak Bereşit 18'de okuduğumuz gibi o, misafir ağırlama konusundaki örnek davranışları ile bugün bile kendisinden çok şeyler öğrenebileceğimiz bir ev sahibiydi.

Eski Kenaan'da bunaltıcı bir günde Avraam, çadırının önünde oturuyordu. Tora'nın bir önceki bölümünde onun yeni sünnet olduğu anlatıldığına göre, belki de, nekahet dönemindeydi. Buna rağmen uzaktan ona doğru gelmekte olan üç adamı gördüğünde hemen yerinden fırlamış ve onları karşılamaya koşmuştu. Yanlarına geldiğinde Avraam yere kapanarak konuğu olmaları için onlara yalvarmıştı.

Avraam adamlara yıkanmaları için su, yemeleri için bir somun ekmek ve dinlenmeleri için gölgede bir yer sunmuştu. Konuklar davetini kabul ettikten sonra, eşi Sara'ya koşarak ondan pastalar (pideler) hazırlamasını istemiş, kendisi de hayvanlarına bakan genç adama giderek bir buzağının kesilip hazırlanması için gerekli düzenlemeleri yapmıştı. Avraam hiç vakit geçirmeden yemeği misafirlerine sunduktan sonra yemek yerken onların yanlarında durmuş, onlarla ilgilenmişti.

Avraam'ın davranışlarından aldığımız ilk ders, onun misafirlerine karşı gösterdiği sıcak yakınlıktır;
(eğer konukları davetini kabul ederse onu onurlandıracaklarını onlara hissetirmişti): "Efendilerim, eğer gözünüzde lütuf bulduysam, lütfen kulunuzun yanından ayrılmayın."

Avraam konuklarının gereksinimlerini karşılamak için acele ediyordu. Gerçekten de Tora'nın bu bölümündeki ana temalardan biri "acele etmek"tir. Avraam hızla yanlarına koşmuş Sara'nın ve çalışanlarının yanına acele ederek gitmiş ve onlardan yemeği hazırlama konusunda acele etmelerini rica etmişti. Bunların dışında konukları ile yakından ilgilenmiş, yemek sırasında onların yanında durarak gereksinimlerini hızla sağlamaya çalışmıştı.

Aslında Avraam söz verdiklerinin çok ötesinde ikramda bulunmuştu. İşin başında konuklarına "bir somun ekmek getireceğim güçlenmeniz için" demişti. Ancak daha sonra onlara, yoğurt, süt, körpe bir buzağının eti ve pidelerden oluşan muhteşem bir ziyafet hazırlatmıştı. Yahudi geleneği Avraam'ın bu davranığını örnek alır: "Erdemli insanlar az söyleyip çok iş yaparlar," (Talmud Bavli, Bava Metsya 87a).

Avraam binlerce yıl boyunca konukseverlik mitzva'sını ("hahnasat orhim") yerine getirmek isteyen Yahudiler için bir örnek teşkil etmiştir. Misafirlerini karşılamak için onlara doğru koşmuş, ihtiyaçlarını hızla gidermiş ve verdiği sözlerin ötesinde ikramda bulunmuştur. Böyle bir ev sahibi tarafından ağırlanmayı kim istemez ki? ***