Ünlü bir öyküye göre:

Adamın biri, onsekizinci yüzyılda Hasidizm'in kurucusu olan Baal Şem Tov'un huzuruna çıkarak ciddi bir sorununa çare bulması için ondan yardım istemişti: "Oğlum Yahudilikten çok uzaklara sürüklendi. Yaşadığı hayat tamamen ahlak dışı. Ne yapmam gerekir?"

Bilge adamın cevabı hem basit hem de şaşırtıcıydı: "Onu daha çok sev."

Anne-baba/çocuk ilişkilerinde günümüzde geçerli olan düşünce akımına göre izlenmesi gereken yollardan biri şöyledir: Çocuğa yöneltilen sevgi, çocuğun davranışından bağımsız olmalı ve hiçbir ön şarta bağlı olmamalıdır. Baal Şem Tov'un da inandığı gibi güçlü bir anne baba sevgisi, aileden kopmuş ve ahlaksız dahi olsa, çocuğun Yahudiliğe ve ahlaka daha bağlı bir hayat sürmesi yönünde onu teşvik edecektir.

Son senelerde, laikliğin daha ağır bastığı toplumlarda "katı sevgi" alternatif düşüncesi daha geçerli olmaya başlamıştır. Bu tür bir yaklaşımın taraftarları anne babalara, kötü yolda olan çocuğa (özellikle onu sevdikleri için) manen ve maddeten destek verilmemesi gerektiğini önerirler. Örneğin, uyuşturucu bağımlısı bir çocuğun anne babasına çocuk bu alışkanlığı onlarla birlikte otururken de devam ettiriyorsa, evden uzaklaştırmaları önerilir. Bu alışkanlığı yenme ile ilgili bir programa katılmadığı halde evde kalmasına izin vermek, çocuğun ilerlemesini engeller ve ailede bulunan diğer çocukların da bu alışkanlığı edinmelerine sebep olabilir.

Bu yaklaşım, onüçüncü yüzyılda Rav Yuda Hahasid tarafından kaleme alınmış klasik Sefer Hasidim (Dindarların kitabı) adlı eserde öne sürülen öğütlerle bağdaşmaktadır. Bu kitapta Rav Yuda anne babaların kendilerini ve diğer çocuklarını kötü yolu seçen çocuktan korumaları gerektiğini yazmaktadır:

"Eğer bir babanın obur ve içkici bir oğlu varsa onun uğruna tüm ailesini ve diğer çocuklarını [varını yoğunu bu yoldan çıkmış çocuğun alışkanlığını beslemek için] mahvetmemelidir... Dolayısıyle baba bu çocuk hiç yokmuş gibi hareket etmeli, kendinin ve ailesininin yıkılmasını önlemek için onu evden kovmalıdır."

Rav Yuda Hahasid'in neyi söylemek istediğini ve neyi söylemek istemediğini dikkatle incelemek gerekir. Yahudiliğin kurallarını çiğnediği için çocukla bütün bağların koparılmasını önermemektedir (örneğin bir zamanlar anne babalar, karışık evlilik yapan çocukları için yas tutarlardı). Anne babanın yapması gereken, hatalı davranan veya kendi kendini mahveden çocuğa, diğer çocuklarının menfaatleri pahasına aşırı duygu ve para yönlendirmemektir. ***