Affedilemeyen bir günah: "Tanrı'nın ismini boş yere taşımayacaksın"

On emrin üçüncüsü, genel olarak, "Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksın" diye tercüme edilir ve çoğunlukla, Tanrı'nın adının lanetlerken kullanılmaması gerektiği veya "Tanrı" sözcüğünün "T-nrı" olarak yazılması gerektiği şeklinde algılanır.

On emir arasında bir tek bu buyruk, ihlal edildiği takdirde Tanrı tarafından affedilmeyeceği uyarısını taşır. (Zira Tanrı "adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )

 

 

 

9