"Laşon Hara"yı (tam anlamıyla "kötü lisan") yasaklayan Yahudi kanunları, başkaları hakkında küçük düşürücü bir tarzda konuşmayı men eder. Hiç konuşmadan da başkasının itibarını düşürmek mümkündür. Yahudi etik anlayışı bu tür bir davranışı da yasaklar.

Yani birinin adı geçtiğinde surat asmak veya yüz ifadeleri ile o kişi hakkındaki olumsuz hisleri açığa vurmak da hatalıdır. Biri hakkında iğneleyici ifadeler kullanmak, örneğin "Ne demezsin, o bir dahi, değil mi? gibi alaycı yorumlar yapmak da doğru değildir. Bazen insanlar biri hakkında olumlu bir şey söyledikten sonra anlamlı bir şekilde öksürerek söylediklerinin tam aksini kastettiklerini aktarmaya çalışırlar. Yahudi yasaları "laşon hara"yı diğer kişinin itibarını düşürecek herhangi bir davranış olarak tarif ettiğinden, başkaları hakkındaki olumsuz hisleri, sessiz bir şekilde tavırlarımızla veya iğneleyici kelimelerle sözlü olarak ifade etmek yapılan hatayı değiştirmez.

Hukukla ilgili Yahudi eserleri, bu tür davranışları "avak laşon hara" ("laşon hara'nın tozu") olarak nitelendirir ve bu şekilde davrananların ahlaka aykırı hareket ettiklerini öne sürer. "Laşon hara'nın tozu", kişilerin, açıkça eleştiri yapmadan, başkalarının isimlerini lekelemek için kullandıkları tekniklere denir. Örneğin, diyelim ki içinde imla ve dilbilgisi yanlışları içeren bir mektup elinize geçti. Yazan kişinin itibarını düşürme niyetiyle bu mektubu başkasına göstermeniz ahlak açısından hatalı bir davranıştır. Aynı şekilde bir kişinin kötü çıkmış bir fotoğrafını başkasına göstermek ve bunu alay konusu yapmak da doğru değildir.

"Laşon hara'nın tozu" aynı zamanda sözlü imaları da kapsar. Ne olduğunu söylemeseniz dahi, biri hakkında kötü bir şey bildiğinizi ima bile etmek, örneğin "Robert'in ismini benim yanımda ağzına bile alma. Onun hakkında bildiklerimi anlatmak istemiyorum," demek, hatalıdır.

Başkasının geçmişi ile ilgili olumsuz intibalarınızı aktarmak da, örneğin "Barbara'yı yirmi yaşlarında tanımış olan hiç kimse onun, şimdi göründüğü gibi düzgün bir kişi olarak gelişebileceğini düşünemezdi," diye konuşmak doğru değildir.

Özet olarak "Laşon hara" konusunda şunları söyleyebiliriz: Eğer niyetiniz karşınızdaki insanın itibarını düşürmekse, bunu yapmanın en kolay yolu, iğneleyici sözler kullanmak, alaycı bir yüz ifadesi takınmak veya kişiyi rezil edecek bir mektubu paylaşmaktır. Bu yöntemlerin her biri etkili, zalim ve yanlıştır. ***