Yaşamak için Yazılı Kurallar

Yahudilik, Yaşamak üzerine, "yazılı kurallar" ve "sözel kurallar" diye, iki kitap setine sahiptir.

Yazılı Kurallara, Kutsal Kitap, Sözlü Kurallara Talmud adı verilir.

24 kitaptan oluşan Kutsal kitap 3 bölüme ayrılır:

1- Tora- Moşe Rabenu'ya ait 5 kitaptır. Bunlar, Tanrı tarafından Yahudi insanına Sina dağında indirilmiştir.

2-Peygamberler- Tanrı, aynı zamanda, başka peygamberlere de mesajlar iletmiştir. ( Yeşaya, Yirmiya, Ezekiel vb.)

3-Yazılı Kitabeler- Deyimler, atasözleri ve ilahiler kitapları olup, bunlar önemli ve ilham verici bilgiler içerir.

ETKİYİ DİKKATE ALIN

Batı toplumu, ister bunları kutsal bulsun, ister bulmasın, Tora'nın idealleri üstüne kurulmuştur. Kutsal kitap ise dünyaya özgürlük, insan hakları, kutsallık, hoşgörü, evrensel eğitim, merhamet gibi kavramlar sunmuştur.

Daha sonra hahamlar Tora'nın "Yaratma Kavramı" olduğunu öğretmişlerdir. Bu, bilmek istediğimiz her şeyin Tora'da var olduğunu ifade eder. Tek yapmanız gereken sormak, doğru soruları sormaktır.

Tora'yı incelerken, eski çağların, soyut ve kapalı yanlarını içeren metinleri çalışmalıyız. Biz yeryüzünde, Tanrı'nın, bizim en iyi şekilde yaşamamızı istemesini inceleriz. Biz aslında, Yahudiliğin ortaya çıkışını ve insanların özünü ve niteliğini inceleriz.

Herkes, Tora'yı en ince ayrıntısına kadar yılda bir kez incelemelidir. Her şeyden evvel, Tora tüm zamanların en çok satan kitabıdır!

GALAKSİLER ARASI İLETİŞİM

Size uzaydan, bazı talimatlar yazmanız için bir mesajın geldiğini varsayın. Eğer mesajın ne içerdiğini anlamadıysanız, bunu bir yere not edip, daha sonra üzerinde çalışırdınız.

Bu demektir ki, Tora'nın sadece bir bölümü, mantık dışı olduğu için, onu gündemin dışına itip, geçmeyin. Tora'yı incelemek için hiç bir gayret sarf etmeyen bazı kişiler bile, Tora'ya değer verip, dikkate alırlar, bu çok hayret vericidir.

Tora'da verilmek istenen mesajlar, sizin için net ve kesin olmasa bile, her bölümü ayrı ayrı inceleyip, size ne ifade ettiğini ortaya çıkarın. Belirsiz bir şey var ise, sorun ve araştırın. Başkaları ile bunları tartışıp anlamını ortaya çıkarın. '' Mesajlar nelerdir ve biz bunlarla nasıl yaşayacağız?'' diye kendinize sorun.

Unutmayın. İbraniceyi de öğrenin. Çeviri yolu ile Tora'yı anlamanın tam olarak bir yolu yoktur. Tüm toplumlar, Tora'yı hatalı tercüme ettiklerinden dolayı yanlış algılamışlardır!

Tora, Tanrı için 10 değişik isim kullanır. Bu isimler, başka tanrılarla alakalı değildir. Aksine bunlar, Tanrı'nın kişiliği hakkındaki görüşleri içerir. Her sıfat, bize emsalsiz bir şey öğretir. Ancak İngilizcede, bunlar aynen tercüme edildiği için, bunun anlamı yok olur. 

MİLLİ HAZİNE KUTUSU

Dikkatinizi verip, Kutsal Kitabı dikkatle okuyun. Tora,---sadece birbirine bağlı hikaye ve tarihlerden oluşmaz. Aksine '' Torat haim - yaşamanın talimatları- de her detay, yaşam kalitenizi nasıl geliştireceğini içeren mesajlarla doludur.

Bütün buyruk ve hikayeler, bunların aktif olarak zihninizde ilham yoluyla yer etmesi için felsefi mesajlar içerir. Bu, kişinin Tora'yı mutlaka öğrenmesi için bir yaklaşımdır. Eğer mesajlar kesin ve mutlak ise, yüzeysel olarak inceleyin; eğer mesajlar olağanüstü ise, öğrenmenin temel prensiplerini ortaya çıkarın.

Örneğin Bereşit, bölüm 18 de, Avraam Tanrı ile konuşurken, konuşmasının ortasında, çadırının yanından üç yabancı geçer. Avraam, hemen misafirlere hizmet etmek için dışarı çıkar. Misafirlere yardım etmek için, Tanrı'yla konuşmasını bölmesinde mantık var mıdır?

Burada yaşamın bazı temel ve prensiplerini öğrenmiş oluyoruz. Manevi güç ve tecrübeye sahip olmak, başkalarının ihtiyaçlarını hissetmek yani 'Tanrı' gibi olmak, Tanrı ile konuşmaktan daha önemli olabilir.

Yüzeysel olarak ne kadar belirsiz bile olsa, Tora'nın her parçasında kesin bir anlam vardır. Olaylar, nesiller ve çağlar Tora'da mevcuttur. Bizi eğitir. Babil tepeleri, Kızıl denizin ikiye bölünüp taşması gibi olaylar, derin bilgiler içerir. Tora, bizim milli hazinemizdir. Onu inceleyin. 

TORA BÜYÜKLÜĞE YÖNELTİR

Herkes büyüklüğü arzu eder. Ancak Tanrı gibi büyük olabilir miyiz? Amaçlar uğruna çabalamak, 613 buyruktan biridir.

Buna nasıl ulaşırız?

1-Okuyun- Henüz İbranice bilmiyorsanız, bir kütüphaneden hakiki bir çeviri alın. Art Scroll's 'un ''Stone Chumas''adlı kitabı tavsiye edilir.

2- Öğrenin- Hayat hakkında Tanrı'nın bize söylediklerini anlayın. Bunu ölmeden önce yapın.

3-Anlayın- Mesajların içeriği hakkında sorular sorun.

4-Birbirine bağlı farklılıkları ayırın.

5-Organize edin. Bilgelik sade avucunuzun içinde iken faydalıdır. Tora sizin ansiklopediniz, danışmanınız ve yönlendiriciniz olmalıdır.

6- Yeniden gözden geçirin- Bu sadece hatırlamak içindir.

7- Bütünleyin- Fikirleri, gerçeklerinizin bir bölümü yapın. Talimatları inceleyin, kararlı bir şekilde bunları yaşamınızın prensipleri uygulayın.

8- Güncelleştirin- Yaşam şartlarınız değiştiği taktirde, bilgilerinizi yenileyin. Beş yaşında iken anne babanıza gösterdiğiniz saygıyı 25 yaşında da gösterin. Daha saygılı olun ve onları onurlandırın.

9- Kalite düzenini arttırın. Daha derin araştırın. Tora'nın bilgeliği sonsuzdur.

 

ÖĞRENMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN

Akademik olarak eğitim hayatınız, sona ermiş olabilir, ancak hayatı öğrenmek için, bu devam etmelidir. Her yeni fikir ve anlayış, gelişmenin bir başka kademesidir. Profesyonelce, iyi olmanız için, yeni bir şeyler yakalayabilirsiniz. Ancak, hayatta asla olabileceğiniz kadar iyi bir insan olamayacaksınız. Çünkü iyiden öte, muhteşem olmalısınız. Muhteşem olduğun zaman, daha muhteşemi vardır. Bir Yahudi çocuğunun ilk öğrendiği şey '' Tora tsiva lanu Moşe, moraşa kehila Yaakov''. Tora bize peygamberimiz Moşe Rabenu tarafından indirilmiş olup, her Yahudiye mirastır. Tora herkes için aynı şeyi ifade eder. Tora, kanımız, yaşam tarzımız ve nefes almamızdır. Tora, bütün bunların bir dökümüdür. Daima, kişisel olarak Tora'nın bilgilerine başvurup, onları öğrenip bilmemiz gerekir. Tora'ya daima ihtiyacımız vardır. "Gece ve gündüz Tora'yı düşüneceksiniz".

Tora'yı inceleyip, öğrenmek hayır duaların en önemlisidir. Bizi başka hayır ve dualar için yönlendirir ve araştırmamızı sağlar. Talmud der ki (Shabbos 127 a) '' Sadece Tora'yı öğrenmek, bütün diğer hayır ve dualar ile eş değerdedir.

Haham Akiva, Talmud'da ''Bir Yahudinin, Tora olmadan yaşamasını beklemek, balığın sudan çıkması gibi bir şeydir'' diye tanımlar.

Tora'yı haftalık olarak, tek başınıza, kısım kısım, iki kere gözden geçirin. Ayrıca sinagoglarda da Tora'dan faydalanarak sorular sorun. Ömrünüz boyunca öğrenmeye devam edin.

ŞİMDİ ÖĞRENMENİN ZAMANIDIR

Maimonides şöyle der: ( Mişne Tora 3:7)

Birisi, para kazanana dek Tora çalışmayı erteleyeceğim ve sonra çalışmaya geri döneceğim, veya, işlerime daha az zaman ayırabilinceye dek, kendi ihtiyaçlarımı satın alana kadar, Tora çalışmayı erteleyeceğim diyebilir.

Böyle düşünürseniz Tora'nın hükümranlığına ve erdemine erişemezsiniz. İşinizi geçici, Tora öğrenmenizi de sürekli olarak yapın. Boş vaktiniz olursa, Tora çalışırım demeyin.

Bazı insanlar kendilerini, Tora öğrenmek için yaşlı olduklarını zannederler, oysa Talmud öğretmenlerinden Ribi Akiva 40 yaşına kadar okuma yazmasını bilmediği halde, daha sonra 24.000 öğrencisi olmuştu.

İnsanlar bilgin olmasalar bile nasıl Tora öğreneceğim diye düşünürler. Bu yanlış bir düşüncedir. Tora'nın her damlası değerli ve sonsuzdur.

NEDEN BİLGİLİKTE YAZILI TORA ÖNEMLİDİR?

Tora dünyayı değiştirmiştir. Mutlaka okumalıyız.

Peygamberlerin amaçları bize Tora öğrenmenin gerçeğiyle yaşamayı hatırlatmaktır.

Yazıt ve kitabeler Tanrı'nın mesajlarını bize şiirsel bir yolla sunar. Bu, dünyaya açılan ilahi penceredir.

Tora, 3500 sene önce ki gibi taze ve anlamlıdır.

Öğrenmeyi hayat boyu takip edin. Olgunlaşıp, hayatın gerçek değerini anlayıp olgunlaşsanız bile, bu yolda devam edin.

Kendi varlık ve değerlerinizi ortaya çıkarmakta yardımcı olacaktır.

Bir haritanız olmadan yola çıkmayacağınız gibi, Tora'yı da elinizden bırakmayın.