Fikirlerinizi GeliştirinBilgi bize birçok değişik kaynaktan gelir. Ancak bir başkasının fikri nasıl bizim fikrimiz olur? Ne şekilde bir fikri benimseyip iliklerimize kadar işleriz? 

"Şomeya u mosif", "Anla ve ekle" anlamına gelir. Bir fikri dinlemek yeterli değildir. Onun üzerine yeni boyutlar ilave etmelisiniz. Bir fikri çalışın. Yaşamınızla ilgili olan özünü çıkarın. Geliştirin ve onunla yaşayın.

Bir parça yeni bilgi edindiğiniz zaman bir adım ileri gidin. Kapsam, benzerlik araştırması yapın, gerekli karşılaştırmalardan sonra sonuca ulaşın. O zaman fikir sizin bir parçanız olur. Bu yöntemle yaşam için harika yeni boyutlar keşfedeceksiniz.

NE DUYDUNUZ?

Hepimize daha önce olmuştur. Yeni bir fikir duymanın hemen ardından yeni bağlantılara geçmek isteriz. Bu nasıl olur? Tam olarak açıklayamayız ama çok güzeldir. Ufkumuzun geliştiğini hissederiz.

48 Yol der ki: İlham dolu dakikaların kendi başına gelmesini beklememeliyiz. Süreci nasıl biçimlendireceğinizi bulun. Bir fikri bir adım öne götürün, onu yayın ve bütün boyutları ile görün.

İnsanlar tembel olmaya bakarlar. Olayları derinliğine incelememiz gerektiğini biliriz ama daima yüzeysel açıklamalarla kendimizi tatmin ederiz.

Bu eğilime karşı gelin. Bir fikir dinlediğiniz zaman en ince noktasına kadar anladığınıza emin olun. Göründüğü kadarıyla yetinmeyin. Onu parçalara bölün. Her parçayı tanımlayın ve tümüyle anladığınızdan emin olun. Gerekli açıklamaları sorun. Gözlemlerinizi bir yere not edin.

Şimdi fikri test edin. Geleceğe yansıtın. Fikri tüm anlam ve detayı ile takip edin. Bu yöntem fikrin derinliğini bulmanıza yardımcı olacak, aynı zamanda yanlış olabilecek tüm yönlerini açığa çıkaracaktır.

YÖNTEMİN BİR ÖRNEĞİ

Örnek olarak "Komşunuzu kendiniz gibi sevin" kavramını ele alalım.

1. Temel nokta: Başkalarına karşı sevgi ile hareket etmeliyiz.

2. Açıklama: Sevgi tarif edilebilir. Sevginin tarifi nedir? Başkalarının erdemlerinden zevk almak. Her insanın erdemleri vardır. Sevmek hataları affetmek, erdemlere odaklanmaktır.

3. Sonuç: Eğer Tanrı "İnsanları sevin" dedi ise, bu insanların gerçekten sevilebilir olduğunu gösterir. Her insanı seven en az iki kişi mutlaka olduğuna göre bu söz kanıtlanmış sayılır. Anne ve babası. O zaman o kişi sevilmeye değerdir. Eğer birisini sevmekte zorlanıyorsanız, kendinize sorun. "Eğer onun annesi olsaydım onun hakkında neyi sevecektim?". Bu yaklaşım yepyeni bir boyut yaratır. Her insan harikuladedir. Bizim yapmamız gereken bunu görmektir.

4. Köken: İnsanların sevilmesini sağlayan nedir? Tüm insanlar için ortak bir şey olması gerekir. Bu da tüm insanlar Tanrı'nın resmi olarak yaratılmış olmasıdır.

5. Geliştirme: Başkalarını sevmek bize emredildiğine göre demek ki sevgi emredilebilen bir şeydir. Bu sevmenin güzel olduğunu ancak zorunlu olamayacağını düşünen insanlar için oldukça şaşırtıcıdır. Yahudilik der ki, başkalarını sevmeliyiz. Peki herkesi sevmeyi nerede öğrenebilirim? Bunun sırrını bana kim öğretebilir?

6. Paralellik: Tanrı bize başkalarını sevmeyi öğretiyorsa, bu O'nun bizi sevdiğini gösterir. Bunu nasıl anlarız? Çünkü birisini sevdiğimiz zaman başkalarının da o kişiyi sevmesini isteriz.

7. Sonuç: Birisini sevmenin bir yanı da onu da kötülüklerden korumaktır. Böylece "komşunu sev" aynı zamanda insan hakları için savaşmak, ayrıca şiddete karşı çıkmaktır. Başkalarına yardım et, onları koru ve onlar için savaş.

8. Ne olurdu: Herkes "komşunu sev" prensibini uygulasaydı, dünyada daha çok sabır, hoşgörü, anlayış, iletişim mevcut olacaktı. Bir tek kural insanlık tarihi değiştirecekti! Birbirimizi sever, birbirimizden zevk alır ve beraber çalışırsak, evrenin tüm potansiyelini kullanabiliriz. Bu gücü hissedebiliyor musunuz?

9. Değerlendirme-: Yunanlıların, Babillilerin, Mısırlıların devirlerine bakın. Kölelik, vahşet, öldürme.. İnsanları sevme, onların Tanrı'nın resmi olduğunu söyleme fikri tarihte ilk Yahudilere aittir. Bu yenilikçi fikirler medeni hakların ve adaletin dünyada yayılmasına ilham kaynağı olmuştur. Yahudiler şöyle demişlerdir: "Biz hepimiz Tanrı'nın resmiyiz, bu nedenle tüm insanlığı sevmeliyiz. Bu fikir başarılı olmuştur, çünkü Tora, detaylı kanunlarla bu sevginin nasıl faaliyete geçirileceğini anlatmıştır. Zamanla Yahudi mesajı tüm insanlık tarafından kabul edilmiştir.

HEDEFTE DURUN

Bu bağlantı işlemini yapacağınız zaman, çok dikkat etmelisiniz. Bir kule inşa ettiğinizi, birbiri üzerine tuğlalar koyduğunuzu düşünün. Birinci sıra tuğlada biraz hedef dışındaysanız bir şey olmaz. Üçüncü tuğla sırası da yıkılmadan dayanabilir. Ancak 15. sıraya geldiğinizde tuğlalar iyice sıralanmamışsa bütün bina çökecektir.

Aynı şey fikirler için de geçerlidir. Sonuçlardan sonuç çıkardığınız zaman bir tanesinin yanlış olması halinde diğerleri de gittikçe artan bir şekilde yanlış olacaktır. Sonunda çok saçma ve tehlikeli sonuçlara varabilirsiniz.

Sonuçlarınızı daha çok baştayken dikkatlice düzeltin. Başkalarının fikirlerine de sıçrayın. Bu sayede aklınıza hiç gelmeyen bazı fikirleri öğrenip doğru sonuca varabilirsiniz.

 

TOPLA KOŞUN

Duymak ve dinlemek birbirinden farklıdır. Yeni bir fikir dinlemek, duymaktan farklıdır. Dinlediğiniz zaman o fikir sizi etkiler, kalbinize işler. Bir fikir kalbinize ulaştığı zaman harekete geçmek istersiniz.

Bir fikri dinlediğiniz zaman onu canlandırın ve kendinize mal edin.

Gazeteyi sadece okumayın. Olayın bir parçası olun, bir sonuç çıkarın. Bu sizin yaratıcılığınızdır.

Yoksa sadece pasif biri, medyanın bir piyonu olursunuz.

Genellikle fikirler bizi yüzeyde bulur. Hiçbir şey yapma ihtiyacını hissetmeyiz. Bu yüzden dünyada çok tutarsızlık vardır. Fikirler insanların içine gireceğine üzerlerinden sıçrar. Orada hareketsiz durmayın. Topla koşun. Sonuçlarınızı arayın. Durup sızlanacağınıza hayatın gizemini aralamaya çalışın.

Birisine sorun: Komşunuzu kendiniz gibi mi sevmelisiniz? Tabii! O zaman fakir ülkelere yardım etmeli miyiz? Tabii!

Ve sonra eve giderler ve bu konuyla ilgili hiçbir yapmazlar.

 

HATALI DÜŞÜNCE TARZINI ORTAYA ÇIKARIN

Yüzeysel olarak birçok fikir zararsızdır. Yine de kabul ettiğimiz bazı fikirlerle uyuşmayabilirler. Başka yönler ilave edip, sonuçlar çıkarınca, hatanın nerede olduğu netleşir.

Örneğin; birçok insan kesin gerçek diye bir şeyin olmadığına inanır. Onlara göre gerçek herkese göre değişir.

O zaman bundan bir sonuç çıkaralım: Eğer mutlak doğru ve yanlış yoksa cinayet işleyenin günahkâr olduğunun kararını nasıl verebiliriz? Hangi standartlara göre? Kesin kurallar olmadan, öldürenler için tek söyleyeceğiniz bunu doğru bulmadığımızdır. Günahkâr olduğunu söyleyemeyiz.

Çocuğunuz okuldan gelir ve okulda birisi tarafından dövüldüğünü söyler. Eğer ahlak kuralları göreceli ise haksızlığı ispatlayamazsınız. O zorba çocuk için küçükleri dövmek kendi ahlaki değerlerinin bir parçası olabilir. Peki onu nasıl suçlayabiliriz?

Anlamsız mı buldunuz? Tabii ki! İşte bu yüzden fikirlerden mantıklı sonuçlar çıkarmamız gerekir.

Bir fikrin inandığınız başka bir fikirle nasıl çatışabileceğini göreceksiniz. Ondan sonra hangi fikrinizin doğru hangisinin yanlış olduğunu bulmak zorundasınız.

 

GÜNLÜK PRATİK YAPIN

Uzun ve yorucu bir günün ardından fikirleri ve sonuçlarını değerlendirmek için vaktimiz olmaz. Her günün sonunda kendinizi o gün öğrendiğiniz yeni fikirlere yönlendirin.

Bugün ne öğrendiniz? Bir şeyler okudunuz, geziye çıktınız veya bir toplantıdaydınız. Yeni birçok şey dinlediniz. Ancak üzerinden geçmezsek onları kendimize mal etmemiz mümkün değildir.

Ne gördüğünüzü tanımlayın. Ortaya bir sonuç, bir anlam çıkarın. Bu deneyiminizin karşılığını almanız demektir. Haydi, biraz yaşayın!

Alıştırma olarak en çok sevdiğiniz ve değer verdiğiniz beş konuyu ele alın. Bir alıştırma yapın. Kökenlerine inin. Araştırma yapın. Sonuç bulun.

Bu adım adım yaklaşım bazı potansiyel sonuçlara götürecektir. Peygamberler der ki; Tora'nın herhangi bir mitsvasını anlarsanız, teorik olarak diğer 613 tanesini de anlayabilirsiniz. Tabii gerekli araştırmaları yaparak ve sonuçları bularak.

NEDEN "FİKİRLERİNİZİ GELİŞTİRMEK" BİLGELİKTE BİR UNSURDUR?

Bir kavram öğrendiğiniz zaman, parçalara ayırın. Eğer A doğru ise, B de doğru olabilir. Birçok kavramı ele alın ve bu metotla iç içe koyun. Boyut ilave etmek, özgür iradenin eşsiz insanla ilgili bir parçasıdır. Eğer yanlış bir kavrama varsa, konuyu geliştirerek hatayı bulabilirsiniz. Dinlediğimizi kendimize mal etmediğimiz sürece gerçekten değerli değildir. Her gece yatmadan önce aklınızı düzenleyip gerekli temizliği yapın Hayatta kalmak için, yaşamın kavramları ile ilgili kalmalısınız.