Yahudi olmak arkadaşlarımdan farklı olmak mı demek?

Soru: Yahudi olmak arkadaşlarımdan farklı olmam mı demektir?

Yanıt: İşte size çocuğunuzla, insanlardaki farklılıklar ve benzerlikler konusunda konuşmaya başlamak için iyi bir fırsat.

Önce benzerlikler: Bütün insanlar Tanrı'nın çocuklarıdır, herkesin içinde Tanrı'nın bir parçası olan ve bizimle paylaştığı bir ruh vardır ve bütün insanlar saygı ve değer görmeye layıktır. İnsanların duyguları vardır, başkalarını incitebilirler veya incitilebilirler.

Farklılıklara gelince, çocuğunuza farklı olmak konusundaki duygularını sormanız önemlidir. Farklı olmak ona neler hissettirmektedir.

Gelişimsel olarak, 8-18 yaşları arası özellikle zor zamanlardır. Bu yaşlarda gençler duygusal acıyla yüklü, kararsız ve endişe dolu olup, akranları tarafından kabul görmeyi şiddetle arzu ederler. Başka hiçbir şey umurlarında değilmiş gibidirler.

Onların yaşamlarındaki bu olağan aşırı heyecanlı ve acılı dönemlerini saygıyla karşılamalısınız. Kendi ergenlik ve gençlik yıllarınızı hatırlayın ve çocuğunuza saygı duyun.

Çocuğunuzun bu ciddi endişesini, kendisinden beklenilen nitelikte olduğunu ispat edememe, mükemmel olamama ya da kabul görmeme korkusunu hafife almamak hayati önem taşır.O halde, Yahudilik açısından farklı olmak sorusunun, ciddi ve hassas bir mesele olması çok doğaldır.

Çocuğunuzla yapacağınız tartışma aşağıdaki noktaları içermelidir:

- Kendi endişesinin mantığını onaylayan samimi bir ifade.

- Bu konu ile ilgili olarak sizin kendi duygularınızı belirten kişisel yorumlarınız

Bunun için, kendinizle ilgili olarak daha çok düşünmeye gereksinim duyacaksınız. Kendinize, kendi Yahudilik'inizle ilgili olarak neler hissettiğinizi sormalısınız. Şimdiki hisleriniz gençliğinizde hissettiklerinizle aynı ya da farklı mı? Buna değdiğini hissediyor musunuz? Gurur duyuyor musunuz? Azınlıkta olmak sizin açınızdan kabul görüyor mu, ya da yılbaşında evini süslemeyen, penceresinde menora olan ender kişilerden biri olmak...
Yahudilikle ilgili başarılarda ve değerlerde, Yahudi olmanın şevkini ve gururunu çocuğunuzla paylaşmak, onun da bu duyguları benimsemesine çok yardımcı olacaktır.

Her insanın kendi misyonunun, topluma ve Tanrı'ya karşı sorumluluğu olduğu düşüncesi

Bu dünyadaki farklılıklar, bir orkestradaki farklı enstrümanlara benzer. Her enstrümanın farklı bir rolü vardır, ancak hepsi güzel bir senfoni için gereklidir. Biz Yahudiler misyonumuzla inanılmaz derecede gurur duyabiliriz. Tektanrıcılık, batı uygarlığının hazinesi olan değerler, hayatın kutsallığı, Tora, Tanrı ile kurulabilecek kişisel, sevgi dolu ve samimi bir ilişki, misyonumuzun içerdiği armağanlardır. Ve misyonumuz devam etmektedir - "Ulusların ışığı" - olma misyonu...

O halde çocuğunuzla konuşmanızın ana temasını en iyi şekilde tarif etmek gerekirse, bunu farklı olmanın zor olduğunu kabul eden bir yaklaşım ve tavır olarak ifade edebiliriz. Ancak toplumdaki farklılıkların müziğin güzelliğini ve bizim şarkımızın, Yahudilerin şarkısı ve 3000 yıldır söylenen, notaları hala çoşkulu hala umut, kutsallık, neşe ve sevgi dolu Tora'nın şarkısının güzelliğini arttırdığını kabul ederek...

Aish Hatora Rabbisi Dr.Jerry Lob