Yahudi bakıs açısıyla, çocuklarıma hayatın gerçeklerini nasıl anlatacagım?Cevap: Çocuklarımızla fiziksel yakınlık hakkında konuşmak korkutucu, beceriksizce ve zor olabilir fakat kesinlikle gereklidir. Bu soru bize çocuklarımızla çok şahsi bir seviyede iletişim kurma şansı verir.

Aynı zamanda ilerde daha zor konular hakkında yapılacak konuşmalar için de bir basamaktır. Ayrıca çocuklarımızın hayatındaki en önemli konulara katkıda bulunma fırsatımız olur.

Bu tartışmayı sorumluluk, zevk, vücut imajı, kutsallık, Tanrı, Tora, anlık mutluluklar, evlilik öncesi seks, mutluluğa karşı eğlence, aşk, evlilik, sağlıklı kız-erkek ilişkileri, aile içi şiddet, kendine ve başkalarına saygı ve kendi kendini disipline etme gibi konulara girmek için değerlendirebiliriz.

Aslında hayattaki birçok şey bu konuşmanın bir parçasıdır. Eğer iyi yapılırsa konuşmamız bir seri tartışmaya yol açabilir. Önemli olan konuşmanın "iyi" yapılmasıdır.

Buna yardımcı olacak birkaç temel kuralı aklımızda tutalım.

Ağır veya dramatik olma, gerçekçi bir dil kullan.

Vaaz verme.

Çocuğuna saygı duy. Bu onunla konuşurken takındığın ciddi tavırdan ve yorumlarına vereceğin cevaplardan belli olur.

Yaklaşımında ılımlı ol.

Fazla ileri gitme. Çocuğunun geri adım atmak istediğini gösteren işaretlerine karşı duyarlı ol.

Yaklaşımını çocuğuna göre şekillendir. Sekiz, on, on dört, on altı yaşındaki çocuklarla aynı şekilde konuşulmaz.

FİZİKSEL YAKINLIĞA TORA'NIN YAKLAŞIMI

Yaklaşımlarımızı şekillendirirken aşağıdakilerden bazılarını dikkate alabiliriz:

Tora karı koca arasındaki fiziksel yakınlaşmayı bilginin en derin şekli olarak görür. Diğerini en yakın şekilde tanımanın, aşkı derinleştirip yoğunlaştırmanın yoludur. Seks ve evlilik Yahudilik'te bir mitsvadır. Zevk vermenin, evliliği oluşturmanın ve güçlendirmenin ve bazen de bir insan yaratmanın mitsvasıdır.

Fiziksel ilişkiler; duygusal yakınlığın, sevginin ifadesi ve Tanrı'nın bir hediyesidir. Yahudilik'in evlilik öncesi ilişkiler hakkında söylediği bellidir. Bu hediye evliliği ve aşkı güçlendirmek için verilmiştir. Aşk olmadan cinsel ilişkide bulunmak zevkli olabilir fakat yüzeyseldir. Cinsellik çok güçlü olabilir fakat anlamlı olması için kutsallıkla birleştirilmesi gerekir.

Yahudilik'e göre cinselliğin gücü, doğru yaşandığında, çiftlerin gelişimine yardım eder, kendi anlamlarını ortaya çıkarır ve eve kutsallık getirir. Eğlence için yapılan cinsellik ise adı üzerinde, sadece eğlencedir. Fakat eğlence bazen zararlı da olabilir. Yakınlığın gücünü azaltabilir, kişileri aşağılayabilir ve onları utandırabilir.

Bu fikirler muhtemelen sekiz yaşındaki bir çocuk için fazla karmaşık olabilir... Fakat yine de bütün çocuklar kızlar ve erkekler arasındaki fark ve Tanrı'nın bilgeliği hakkında bilgilendirilmelidir. Onlara doğru zamanda ve doğru şartlar altında yaşandığında, zevkin bir hediye olduğu fikri anlatılabilir (hediye o zaman en değerli anlamı ifade eder.).

Çocuğun yaşı ne olursa olsun, ona bu kavramları heyecanla, Tanrı'nın bu muhteşem tecrübeyi bizle paylaştığı için bizi ne kadar çok seviyor olması gerektiğinin mutluluğu ve cinsel yakınlığın kutsallığı üzerinde durarak anlatabiliriz.