Tanrı erkek mi kadın mı?Soru: Dört yaşındaki kızım Tanrı hakkında sorular sormaya başladı? Tanrı erkek mi yoksa kadın mı? Tanrı kim? Ona ne söylemeliyim?

Cevap: Öncelikle bu soru kızın için Tanrı'nın gerçek bir varlık olduğunu gösteren olağanüstü bir işaret. Eğer henüz yapmadıysan, ona, onunla ne kadar gurur duyduğunu göster.

Kızın muhtemelen Tanrı'yı hayatının neresine yerleştireceğini bilemiyor ve bunun mücadelesini veriyor. Bir gün, daha soyut kavramları anlayabilecek kapasiteye eriştiğinde onunla daha tamamlayıcı bir tartışmaya girebilirsin.

Şimdilik, küçük yaşını göz önünde bulundurarak ona; Tanrı'nın kadın veya erkekten daha öte, sonsuz seven ve hepimizin yardım için elini açtığı bir varlık olduğunu söylemen yeterli. Onu Tanrı'ya kendi sözcükleriyle dua etmesi için teşvik edebilirsin. Tanrı'nın onu her zaman duyduğunu, onunla inanılmaz derecede gurur duyduğunu, o mutlu olduğu zaman mutlu olduğunu, üzüldüğünde üzüldüğünü söyleyebilirsin.

Kızın biraz daha büyüyünce onunla geleneksel Yahudilik'in aşağıdaki daha karmaşık anlayışları hakkında iletişim kurabilirsin:

-Tanrı insanların sınırları ve ihtiyaçlarının ötesinde mükemmel bir varlıktır.

-Tanrı insan değildir. Bu sebeple erkek veya kadın değildir. Erkekler için kullanılan zamirler çok uygun düşmez ve kadınlar için kullanılan zamirlerden daha doğru değillerdir. Nesneler için kullanılan zamirler daha uygun olabilir fakat onlar da var olmanın gerçekliğinin karşısında insanın altında bir değer ifade ettiklerinden dolayı saygısızca olur.

-Tanrı'nın İbranicede erkek ve dişi adları vardır. Örneğin, Elohim genellikle Adil Tanrı'yla özdeşleştirilir ve erkek bir sözcükken, Şehina Tanrı'nın yakın ve samimi varlığını gösteren dişi bir sözcüktür.

-Midraşta, Tanrı bazen damat ve Yahudi halkı da onun gelini olarak gösterilirken, bazen de (Örneğin cuma akşamları Şabat duasında) kendisi gelin olarak tanıtılmıştır.

-Tora'da ve Yahudi geleneğinde Tanrı hem baba hem de anne imajına sahiptir.

Tanrı; idealleri, hem annenin hem de babanın mükemmelliğini, koşulsuz sevgiyi, bitmeyen bir sabrı, gücü ve desteği kapsar.