İsmin Önemi

Bebek geldiğine göre ona ne isim vereceksiniz? Ne isim verdiğiniz fark eder mi? Tora şuna inanır  “İsim nasıl ise, insan da öyledir.”

İsim yalnız tanımlayıcı değildir, kehanet niteliği de taşır. Çocuğun ismini anne ile baba verdiğine göre bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü der Yahudi geleneği, ebeveynler çocukları için bir isim seçtiğinde, ilahi esinle kutsanır. Çocuklarına isim vermek, yeni ebeveynlerin en önemli kararlarından biridir. Bu nedenle, çocuğun adını, insanları iyiliğe, doğruluğa götürüp, dünyaya barış getiren iyi karakterli kişilerin isimlerinden esinlenerek koymanız çok önemlidir. Kız çocuğunun ismi, doğduğu günü takip eden Şabat, sinagogda, erkek çocuğunun ismi de sekizinci günde yapılan Berit – Mila sünnet töreninde verilir.

Yahudi çocuklarına yaşadıkları ülkeye özgü isimlerinin yanı sıra, bir de Yahudi adı verilir. Anne babanın kararına rehberlik eden iki farklı gelenek vardır. Batı Avrupa kökenli olan Aşkenazlar’da, bir çocuğa yaşayan birinin adı verilmez. Bir çocuğu, sonu henüz bilinmeyen biriyle özdeşleştirmek için daha çok erkendir diye düşünürler.  Ya bu kişi kötü bir insana dönüşür veya trajik bir şekilde ölürse? Aşkenazlar, yeni doğan çocuklarına, özellikle sevdikleri ve kaybettikleri birinin adını verirler. Bu şekilde merhum ve anısı, çocuklarıyla yaşar.

Doğu kökenli Sefarad Yahudiler, en saygın duydukları ve hayran oldukları kişiyi çocuklarına onun adını yaşarken vererek onurlandırırlar. Türk Sefarad Yahudilerinde gelenek büyük anne ve büyük babalarının adını vermektir.

İsminiz Ruhunuzdur

Ruh sözcüğünün İbranice karşılığı neşama’dır. "Nun, şin, mem, he " İbrani harflerinden oluşmuştur. İsmin İbrani karşılığı olan şem de "şin ve mem" harfleriyle yazılır ve görüldüğü gibi bu harfler neşama kelimesinin içinde mevcuttur, bu da tekrar kişinin ismiyle varlığı veya ruhu arasındaki güçlü bağı gösterir. Midraş şunu ekler: kişi öbür dünyaya geldiğinde ruha sorulur: “İsmin nedir, ismine uygun şekilde yaşadın mı?”

İsim, anne babanın çocuğa verdiği ve çocuğun hep taşıyacağı bir armağandır. İsim hayat boyunca onunla kalır, sonra da mezar taşına yazılır. Zenginlik sizi mezarda takip etmez ama isminiz eder. Bu yüzden isim seçimi titiz bir düşünce gerektirir. Çocuğunuzun isminin yalnızca pozitif yan anlamları olduğuna emin olun,

Çocuğunuzun her zaman gurur duyacağı bir isim kullanın, unutmayın, çocuğunuzun ismi onun ebedi kimliği olacaktır.