mikve01Kutsanmış bir aşk, Yahudilik insan cinselliğini anlamada çok gerçekçidir.

Erkekle kadın arasında benzersiz ve tam olan, fiziksel ifade ile tatmin bulan bir aşk olduğunu anlar.

Kutsanmış bir aşk, Yahudilik insan cinselliğini anlamada çok gerçekçidir. Erkekle kadın arasında benzersiz ve tam olan, fiziksel ifade ile tatmin bulan bir aşk olduğunu anlar.

Tora, karı ile koca arasındaki bu aşkı şefkatli ve etkileyici bir dille anlatır. Yahudi evliliğini "kidduşin" yani kutsama diye adlandırır ve karı ile kocanın birbirine karşı duyduğu aşkı kutsamanın ana hatlarını verir.

Bu ana hatlar, "Taharat Hamişpaha" yani "Aile Saflığı Kuralları" tarihimizin başlangıcından beri Yahudi mirasının kutsal bir parçası olmuştur. Karı ile kocanın birlikte yaşaması ve birbirini sevmesi için Tanrı'nın gösterdiği yoldur. Aralarındaki samimi ilişki mikve ayinini yaparak ve evliliklerinde Tanrı'nın varlığını kabul ederek iyi, güzel ve kutsal olur. Tanrı'nın kutsamasına hak kazanır.

Bir aşk ifadesi

Tora karı ile kocanın, kadının adet dönemi sırasında ve takip eden bir hafta boyunca fiziksel ilişkide bulunmamasını emreder. Bu zaman zarfında birbirlerine saygı ve şefkatle davranırlar ama hiçbir fiziksel temasta bulunmazlar.

Bu perhiz dönemi karı ile kocaya fiziksel olanın dışında seviyelerde iletişim kurmayı öğretir. Arkada? ve ortak olmalarına, daha çok konuşma ve dinlemelerine fırsat tanır.

Ardından kadın mikve'nin saf ve doğal sularına dalar ve Tanrı'ya, kendisine bu mitsva'yı verdiği için şükreder.

Mikve'ye dalmanın hijyenle bir alakası yoktur. Vücudu değil, ruhu temizleme amacındadır. Yahudi kadın mikve'yi ziyaret ettiğinde, hem fiziksel, hem de psikolojik bir yenilenme ve ferahlama duygusuna ruhani olarak hazırlanır.

Mikve'ye daldıktan sonra kadınla kocası samimi ilişkilerini yeniler, aşkları canlanır ve tazelenir.

Güzel bir zaman

Yahudi kadın her ay, adeti bittikten ve kanamadan "temiz" yedi gün saydıktan sonra mikve'yi ziyaret eder.

Kadın önce saçını yıkar. Makyajını, ojesini, takılarını ve lenslerini çıkarır; böylece vücuduyla saf mikve suları arasına hiçbir şey girmez. Ardından bayan görevlinin eşliğinde suya dalar ve kısa bir kutsama okur.

Gelin mikve'yi ilk kez ay halinden sonra ve düğününden hemen önce ziyaret eder. Evliliği mikve'yi göz önünde tutarak dikkatle planlamak gerekir.

Kadın, doğurganlığı süresince mikve'yi ayda bir ve doğumdan sonra ziyaret etmeye devam eder.

Kadın menopoza girmiş ve mikve'yi hiç ziyaret etmemişse, mikve ayinini bir kere yapmalıdır. O zaman kocasıyla birlikte evlilik yaşamlarının geri kalanının tadına, Tanrı'nın evliliklerini ve ilişkilerini kutsadığını bilerek varabilirler.

Yaşam süresi boyunca

Tora kanunlarına uyduğumuzda Tanrı'nın emirlerini yerine getirdiğimizi bilerek ödüllendiriliriz. Mikve mitsva'sı bize başka değerli ödüller de kazandırır.

Mikve karı koca arasındaki ilişkiyi, doyurucu ve derin bir arkadaşlık ve fiziksel olanın dışında seviyelerde iletişim kurmalarına yardım ederek sağlamlaştırır.

Fiziksel temas ve perhiz zamanları, karı koca arasındaki çekimin yaşam boyunca sürmesini sağlayabilir. Birbirlerine karşı duydukları aşk, evliliklerinin ilk günlerindeki tazelik ve heyecanla devam eder.

Perhiz zamanlarında karı ile koca, diğer eşin önemli, bağımsız bir birey olduğunu hatırlar. Birbirlerine karşı duydukları saygı güçlenir ve yenilenir.

Karmaşık dünyamızda başarılı ve mutlu bir evliliği sürdürmek zordur. Ama tarihimiz boyunca diğer kültürler Yahudi ailesinin gücüne ve istikrarına imrenmiştir. Tanrı'nın bize verdiği Aile Saflığı Kanunları sayesinde "ve hep mutlu yaşadılar" umudu vardır. Mikve, evliliğin ve ailenin aşkla ve güven içinde başlayabileceği, yaşam boyu büyümeye ve güçlenmeye devam edebileceği harika bir denge sağlar.

Suyun toplanması

Mikve sözcüğü "su toplamak" demektir, doğal su. Kurallarca belirlenmiş boyutlar ve kabul edilebilir doğal su kaynağı uyarınca inşa edilen mikve, genellikle yaklaşık 1.20 metre derinliğine, temiz ve berrak suyla dolu küçük bir havuzdur.

Günümüzde Yahudi cemaatlerinin çoğu soyunma odaları, ısıtılmış ve son derece temiz bir havuzu bulunan modern ve göz alıcı mikve'leri ile övünür.

İbranice doğal kaynak suyuna "canlı su" denir. Mikve temiz sularıyla yaşamın ve yeniden doğuşun güçlü bir simgesidir. Tarihimiz boyunca mikve'ye dalma ayini, büyük ruhani anlamları olan olaylara hazırlanmamıza yardım eden, ruhani bir arınma yöntemi olmuştur. Eski zamanlarda Yeruşalayim'deki Bet Hamikdaş'ın Koen Gadol'u, Yom Kipur ayinleri sırasında beş ayrı kez mikve'ye dalar, her seferinde daha yüksek bir ruhani seviyeye ulaşırdı.

Artık mikve, Aile Saflığı Kanunları'nın önemli bir parçası olarak kullanılmaktadır. Yahudi kadının rolü her zaman evinde ruhani bir hava yaratmak olmuştur. Evliliğin samimi ilişkisinin ruhani boyutunu sağlayan da Yahudi kadındır. Mikve'nin temiz sularına dalarak kocasıyla ilişkisine yeniden başlamak için kendisini ruhani olarak hazırlar.

Yeni bir başlangıç

Tanrı tüm halkını bağrına basar... Hem yaşamları boyunca O'nun kanununu kabul edenleri, hem de -belki de daha fazla- geçmişte O'nun yolunu izlemedikleri halde başlamayı arzu edenleri.