Aile Saflığı

Cinsellik - Onsuz yapamazsınız Yahudi kanunu evlilikte erkeğin üç önemli sorumluluğunun olduğunu söyler:

Karısına yiyecek, giyecek ve cinsellik borçludur. Bu üç koşuldan birini reddetmek, evliliği iptalle eşdeğerdir.

"Evliyiz ama cinsellik yok" demek yasal olmayan bir çelişkidir.

Seni tanımak

Cinselliğin kutsal olmasının nedeni Tora'nın cinselliği başka bir sözcükle özdeşleştirmesidir. Tora'da cinsellik için başka bir sözcük "tanımak" tır. Bu soruyu duymamış olanınız var mıdır? "Onu ne kadar iyi tanıyorsun?" Tora hakkında en küçük bilgileri olanlar "ve Adam karısı Hava'yı tanıdı" cümlesinin bir cinsel ilişkiyi kastettiğini bilir ama muhtemelen terimin derin anlamı hakkında düşünmez.

İdeal cinselliği "tanımak" olarak tarif ederek Tora fiziksel eylemi samimi ve anlamlı bir ilişki düzeyine yükseltmektedir. Cinselliğin herhangi bir önemi olacaksa, iki kişinin birbirlerinin özü hakkında derin bir bilgiye sahip olmaları gerekir. İki kişi Tora'nın dediği gibi "bir beden" olmalıdır. Fiziksel yakınlık, duygusal birlik ve birbirinin karşılıklı olarak farkında olmanın aynasıdır. "Tanımadan" yapılan cinselliğin en fazla yapabileceği, orgazma yol açmaktır. Birbirine önem veren ve paylaşan iki kişinin birbirini en yakın şekilde tanıması sadece kendilerinden geçmesini değil, yüce bir kutsallık durumuna ulaşmasını da sağlayabilir.

Dağın zirvesinden

Cinsel ilişki mitsvası sadece doğurganlığa bağlı değildir. Kısır olan, çocuk doğurma yaşını geçen veya hamile olan kadınlar da Yahudi kanunu tarafından cinsel ilişkiye mecbur edilir. Cinsellik sadece aile sahibi olmaya yönelik değildir; aynı zamanda eğlence içindir.

Saflık Hakkında...

Saflık kurallarına neden kesinlikle uymamız gerekir? Evlenmeye hazırlanan birçok çift bu soruyu sorar.

Yanıt açıktır: Dünyayı kurmak için, Yaradılış'ta ortak, evliliğin önünde duruyorlar. İnsanın yaratılışında üç ortak vardır: Tanrı, baba ve anne. Çift evlilik sonrasında tam bir bütün haline gelmiştir çünkü evlenmeyen adam "yarım" bir vücut olarak görülür. Dolayısıyla çift kuşkusuz büyük ve maksimum mutlulukla dolu bir yaşam ortaklığı istemektedir.

Yaşam ortaklığına mutlulukla girip, mutlulukları yavaş yavaş düş kırıklığına dönüşenler vardır. Hepimiz düş kırıklığından korkarız, bu yüzden düşmemek için yaşam adımlarımızda rehberliğe gereksinim duyarız.

Evrenin Yaradan'ı, tavırları hoş ve yolları barışçıl olan Tora'sında bize yaşamın doğru yolunu göstermiştir. Bizler dahil, tüm evreni yaratan, her kişinin eylem ve eğilimlerini bilen O'ndan daha iyi kim bize öğretebilir?

"Öğren, düşünceye dal ve insanın sırrını derin derin düşün; o zaman ne olduğunu, köklerinin nereden geldiğini, seni kimin yarattığını, seni kimin inşa ettiğini ve kimin gücüyle hareket ettiğini bileceksin." Bunlar ne olduğumuzu, bizi kimin yarattığını ve insanın derinliklerine ve sırlarına inme gücü olanı düşünmemiz ve O'na dikkat etmemiz için bizi uyaran şairin sözleri.

Neslimizde Tanrı'ya ve O'na duyduğumuz inançta büyük bir yeniden uyanış var. Yisrael ulusu Sinay Dağı'nda ilahi ışığı gözüyle görme ayrıcalığına sahip oldu, sonsuz gerçeği öğrendi ve Tora ile Kanunlarını kabul ederek kutsal bir halk olma ayrıcalığını kazandı. Farkında olan, yaşamın her adımında İlahi Nezaret'i, Yaradan'ın Elini hisseder ve görür.

"Sen Tanrımız bize bilgelik ve akıl bahşettin, kutsal olanla olmayanı, aydınlıkla karanlığı, Yisrael ve diğer ulusları, Yedinci Gün ile yaradılışın altı gününü böldün." Kutsal olanla olmayan arasındaki bölünmeyi inceleyelim. Bu, aklımızın tam olarak alamayacağı bir farktır oysa aydınlıkla karanlık (gece) arasındaki farka paraleldir ve bunu fiziksel olarak ayırt edebiliriz. Yisrael'in ayrı tutulmasına ve Şabat'ın seçimine de paraleldir. Gece ile gündüzü karıştıramayacağımız gibi, kutsal olanla olmayanı da karıştıramayız.

Yaradan'ın bizim mutluluğumuz için oluşturduğu Tora yolunda gittiğimizde, anlık zevkleri ve günaha teşvik eden şeyleri tökezlememize neden olan taşlar gibi göreceğiz. Onları aştığımızda sonsuz hayata ve hayal bile edemeyeceğimiz sürekli bir ruhani mutluluğa layık olacağız.

"Mısır'a verdiğim bütün belaları size vermeyeceğim çünkü ben Tanrı, hekiminizim." (Şemot 15:26). Eğer bir uzmana güveniyor, bütün söylediklerini tereddütsüz yerine getiriyorsak, kanunlarına uyduğumuz takdirde bize mutluluk vereceğini temin eden Tanrı'nın sesini, sınırlı aklımız Tora'nın nedenlerini kavrayamıyorsa bile, dinlemeye mecburuz.

Rabi'ler bize saflık kurallarının nedenlerinden bir kısmını açıkladı. Nedenlerden biri, insanın alıştığı bir şeyin rutine dönüştüğü ve yeniliğin dikkat ve ilgiyi çektiğidir. Birkaç yıldan sonra, hatta birlikte yıllar boyu mutluluktan sonra yaşamın boş ve itici gelmeye başladığını fark eden çok sayıda çift vardır. Yaşam ortaklıklarında artık hiçbir "içsel mutluluk" hissetmiyor, bu onlara yük gibi geliyordur.

Kanuna uygun bir şekilde aile saflığına uyan çift, her ayrılık döneminden sonra bir araya geldiğinde daha güçlü bir yakınlık, daha fazla şefkat ve saygı duyar, bu da kalıcı bir mutluluğa yol açar.

Aile Saflığı

"Ay hali gören kadın neden kocasına yasaktır? Kocasında her zaman düğün geceleri kadar istek uyandırması için." (Talmud)

Genç bir Yahudi çift "huppa" nın (evlilik kubbesi) altına girdiğinde Yahudi Halkı zincirine yeni bir halka ekler. Eşlerden her biri evleninceye kadar daha çok kendi çıkarlarını düşünür ama sıra aile kurmaya gelince çift sadece kendisini değil, gelecek kuşağı da düşünür.

"Seçilmiş Halk" ın özelliği, "Aile Saflığı" denen özel bir yaşam biçimiyle pekişir.

Tora'nın yaşam biçimi bir Yahudi'den, başkalarından beklenenden daha fazla çaba ister. Bir Yahudi yüksek bir ruhani seviyeye sahip olmalı ve ruhani olarak tatminkar bir düzeye ulaşabilmek için "saf" bir yaşam sürdürmelidir. Çocuğun doğumu bile ideal koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Yahudi çocuk, iyi karakter özelliklerine sahip olmasını destekleyecek ve ona başarma güdüsü verecek bir ortamda yetiştirilmelidir. (R. Neria, Deneme)

Bilgelerimiz bize Yahudi Halkı'nda önde gelen üç özellik olduğunu öğretmiştir: alçakgönüllülük, merhamet ve başkalarına yardım etme isteği. Bu harika özellikler Yahudi Halkı'nda, kendilerini Tora ve mitsva'larla kutsallaştırmaları sayesinde yer etmiştir. Aile Saflığı mitsva'sı halkımızın yüksek becerilerinin nedeni olan mitsva'ların en önemlilerinden biridir.

Günümüzde geleneksel Yahudi yaşam tarzına uygun şekilde yaşayan Yahudi ailelerinin azlığı yüzünden Yahudi ailesi ve evi ayrılık, hatta boşanmaya sahne olmaktadır. Oysa Yahudiler bir zamanlar düşük boşanma oranlarıyla bilinirdi. Son zamanlardaki bu aile bölünmesi dalgasının kaynağı, alçakgönüllülük, merhamet ve başkalarına yardım isteği özelliklerinin kaybolması, Aile Saflığı'nın terk edilmesinde gizlidir. Tora'nın talimatlarına uyulmaması karşısında bu kadar çok sayıda Yahudi evliliğinin parçalanmasına şaşırmamak gerekir. Bunu bir ağaca benzetebiliriz: kökleri kesilen bir ağacın solup ölmesi beklenmeyen bir şey değildir.

Başarılı bir evliliğin ayrılmaz bir parçası, kadınla erkek arasındaki doğal cinsel çekimdir. Bu güçlü çekim iki şekilde yönlendirilebilir. Evli bir çift arasındaki birlik eşlere birbirlerini tamamlama enerjisi verebilir. Pasuk'un dediği gibi: "Onları erkek ve dişi olarak yarattı, onları kutsadı ve ona 'erkek' dedi." Diğer yandan cinsel çekim eşlerin, diğerini cinsel arzularını tatmin için kullanacağı bir seks objesi olarak gördüğü yalnızca fiziksel, şehvetli bir tutkuya dönüşebilir. Evliliğe zorla ilişki kavramı karışabilir, bunun da çiftin ilişkisi üzerinde son derece kötü, olumsuz etkileri olacağı kuşku götürmez. Halbuki Yahudiliğin sekse yaklaşımı anlayış ve öngörüye dayanır. (R. Neria, Deneme)

Evli bir çiftin evliliğindeki canlılığı ayakta tutmak ve kendini ruhani olarak yüceltmek için dikkatle tasarlanmış bir kılavuza gereksinimi vardır. Aile saflığı evliliğin başarılı olmasının temeli ve kılavuzudur. Bu talimatlar cinsel ilişkileri dikkatle düzenler. Böylece cinsel ilişkilerin daha çok tadına varılır ve ilişkiler ilahi bir emri yerine getirme düzeyine yükselir. (R. Neria, Deneme)

Tora'nın seksle ilgili talimatları Yahudiliğin insan vücudunun rolünü nasıl algıladığını açıkça kanıtlar. İnsan fiziksel bir beden ile tinsel bir ruhtan meydana gelmiştir. Her ikisinin de tatmini için zaman ve mekân ayrılmalıdır. Ruhla karşılaştırıldığında beden o denli saygıdeğer bir yere sahip değildir ve ideali bir Yahudi'nin, yaşamının büyük kısmını Tora'nın talimatlarını izleyerek tinsel haz almaya ayırmasıdır. Kalıcı tinsel haz uzun vadede, geçici fiziksel hazdan çok daha ödüllendiricidir. Bu yüzden hepimiz tinsel hayatlarımızı yaşamaya çalışmalıyız.

Karı ile koca cinsel ilişkiden kaçındıkları süre zarfında birbirleriyle fiziksel olanın dışında bir ilişki kurma şansı yakalar. Bu perhiz süresince erkekle kadın aralarında cinsel hazdan fazlasının olduğunu anlar, cinsel ilişkiye yeniden başladıklarında ise bu kavram cinsel deneyimlerinin yoğunluğuna katkıda bulunur. Fiziksel haz güçlüdür. Ancak olumlu olduğu kadar, yıkıcı bir potansiyele de sahiptir. Bu yüzden çiftin ilişkisi üzerinde çok olumlu bir etki yapacak şekilde dikkatle yönlendirilmelidir. Seks uğruna seks kayıptır, yıkıcı olmasa bile çoğu zaman öz saygının azalmasına yol açar. Ama evet, seks bile daha yüksel ruhani bir amaca ulaşmak için kullanılabilir. "Dikkatle izlendiğinde Aile Saflığı birçok açıdan bir kutsamadır ve Tora'nın bilgeliğini tam anlamıyla anladığımızı iddia bile edemesek de Aile Saflığı'nın avantajlarını, ulaşabildiğimiz anlayış seviyesine göre birçok başlık altında sınıflandırabiliriz.

Aile Saflığı'nın Fiziksel Yararları

Aile Saflığı talimatları ile kadının biyolojik durumu arasında doğrudan bir bağlantı vardır. "Kadın ay dönemi sırasında kan basıncını etkileyen ve sistemine bazı hormonların salgılanmasına yol açan fizyolojik değişimlere uğrar. Bu değişikliklerin en önemli sonucu, döllenmiş bir yumurtanın düşeceği ve cenine dönüşeceği rahminin içinin bir tabaka ile kaplanmasıdır. Bu tabaka kan akıntısı şeklinde dışarı atılır. Aile Saflığı bu dönem boyunca cinsel ilişkiden kaçınılmasını ister.

Modern bilim bu perhizin olumlu psikolojik etkilerinin yanı sıra, olumlu biyolojik yönlerinin de bulunduğunu saptamıştır. Dünyanın dört bir ucundaki farklı kültür ve yaşam tarzından kadınları etkileyen rahim kanseri, Aile Saflığı'na uyan kadınlarda çok ender görülür (Dr. B. Shapiro, Hadassa Hastanesi). Yapılan birçok araştırmanın vardığı sonuç, Yahudi kadınların rahim kanserine karşı başlıca savunmasının Aile Saflığı'na uymak olduğudur. Yahudi kadınlar son 3.200 yıl boyunca Aile Saflığı'na dikkatle uymuş ve bu korkunç hastalıktan korunmuştur. Son yıllarda Yahudi kadınlar arasında rahim kanserinin artması, aile Saflığı kanunlarının sözde " serbest bırakılmasının" yanlış bir adım olduğunu kanıtlamaktadır.

Kocalar eşlerinin ay dönemleri sırasında duyduğu, geçici depresyon ve endişeyi de içeren psikolojik gerilimin farkında olmalıdır. Bu gerilimli dönemde kadın yalnız kalmayı, kendi haline bırakılmayı arzu edebilir. Tamamıyla "özgür" bir yaşam sürdüren ve Tora'nın talimatlarına uymayan biri, kendini kontrol etmeye alışkın olmayabilir ve karısı cinsel ilişkiyi istemediği halde fiziksel arzularını tatmin etmek için birtakım akıllar yürütebilir. Bu dönemde cinsel ilişkide bulunan kadın kendini zorlanmış hissedebilir, bu da onda olumsuz bir etki bırakabilir. Halbuki cinsel deneyim karı ile koca arasında yalnızca sevginin olumlu ifadesi olmalıdır. Bu olumsuz duyguların sonucunda kadın kocasına karşı cinsel açıdan soğuk hale gelebilir, yetersizlik ve kocasının onu artık sevmediği hissine kapılabilir. Böylece bir kartopu çığa dönüşerek evliliklerinin bozulmasına yol açabilir.

Aile Saflığının Psikolojik Yararları

Rutin ve yeknesaklık evlilik için yıkıcıdır. Bu nedenle evli çiftler cinsel ilişkilerine bir sınır çizmedikleri takdirde, bir zamanlar heyecan verici olduğu halde ilişki rutin hale gelebilir. Seks sıkıcı oluca gözler dışarıya döner ve zina potansiyeli belirir. Günümüzde gençliğin ahlak değerlerinde ürkütücü bir düşüş var, rasgele cinsel ilişki kuruluyor. Bu sözde "cinsel özgürlük" aile üzerinde mahvedici bir etki yapıyor. Seks evlilik ilişkisinde özel bir yer tutmak yerine sıradan hale geldiğinde, bir yandan fazla düşkünlük gösterme, diğer yandan ise rutin ve yeknesaklık hissi doğar. Bu fazla düşkünlük ve bıkkınlık duyguları balayında bile ortaya çıkabilir! Düğünlerinden kısa bir süre sonra kocalarıyla aralarındaki şefkatin azaldığından yakınan genç gelinlere rastlanır.

Aile Saflığına Uymanın Tinsel Yararları

Aile Saflığı cinsel ilişkileri en yararlı zamanlara göre ayarlayarak evli bir çiftin seksin ilişkilerindeki rolünü doğru açıdan görmesine yardım eder.

Kişi cinsel ve tensel arzularını kontrol ederek tinsellik temelini güçlendirir, vücudu ona hakim olacağına, o vücuduna hakim olur. Bilgelerimiz Tora'nın ne zaman cinsel ilişkileri yasaklayan bir kanundan söz etse, "kutsal" kelimesinden de söz ettiğini söyler. Fiziksel arzuları ve şehvetleri kontrol etme yeteneği insanla hayvan arasındaki başlıca farklardan biridir.

Bir gencin eğitimindeki temel bölüm öz kontrol ve disiplin sanatını öğrenmek etrafında döner. Kişi daha büyük, uzun süreli haz uğruna geçici fiziksel tatminden vazgeçtiği oranda gerçek ve kalıcı tatmini bulur. Evli biri, eş ya da ebeveyn olarak şunu öğrenir: kendisi için istediği, mutlaka hayattaki en önemli şey değildir. Göz önüne alınması gereken başka unsurlar da vardır ve başkasının mutluluğuna katkıda bulunmak ya da onun için fedakarlık etmek bazen daha önemlidir.

Kişi içinden geçen yerine yapmak istediğini gerçekleştirecek öz kontrole sahip değilse, hayatının almasını istediği yön konusunda olgun kararlar veremez. Ancak öz kontrolünü geliştirerek tinsel kişiliğini geliştirip kendini yüceltebilir.

Cinselliğin Devirleri

Ünlü İngiliz psikolog Dr. Spock evlilik hakkındaki bir araştırmasında şöyle yazmıştır:

"Konuyu sistematik olarak inceledikten sonra kadının sekse hazır olduğu ve daha fazla haz alabileceği devirler olduğunu keşfettim.

"Hatalarım yüzünden çok pahalı bir bedel ödedim ve başkalarının da aynı hataları yapmaması için uyarma sorumluluğum olduğunu hissediyorum.

"Eğer çift bu maksimum hazırlık dönemlerinde cinsel ilişkisini kısıtlarsa kadının mutluluğu sağlanacak ve kadın cinselliği konusundaki birçok efsane kaybolacaktır."

Dr. Spock bu devirlerin Aile Saflığı tarafından verilen perhiz dönemlerine tam olarak uyduğunu şaşkınlıkla ifade etmektedir.

"Yahudi Aile Saflığı konusunda çok şey duydum. Kendi türünde görebileceğiniz en ileri yaşam tarzıdır. Bu talimatları yerine getiren evli çiftin mutluluğu bulacağı kesindir."

Aile Saflığı'nın perhiz kurallarına dikkatle uymanın, evli bir çiftte karşılıklı cinsel çekimi koruyacağı ve balayındaki hisleri her ay yeniden uyandıracağı kuşku götürmez. Talmud Rabi'leri Yahudi kadınlara şöyle demektedir: "Yedi gün boyunca kocanızdan uzak durun ki ona, evlilik kubbesinin altında durduğunuz gün kadar çekici gelin." Aile Saflığı'na uymak mutlu, sorunsuz bir evliliğe sağlam bir temel oluşturacaktır.