bilim kurguBüyük bir bilim adamı, uzak bir yıldıza bir uzay gemisi göndermeye karar verir.

Gidip gelme yolculuğunun yaklaşık 6000 yıl süreceğini bildiği için, uzay gemisini yeterince büyük ve yaşanılmaya en uygun şekilde tasarlar.

Estetikten ödün vermez. Büyük zekası ve duyarlılığıyla, doğabilecek her türlü teknik sorunu önceden belirler ve çözümlerini üretir. Havayı temizlemek için etrafta bol bitki olacak; gerek belirli bir dengeyi sağlamak gerekse de gemidekilerin yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için başka canlılar da geminin içinde bulunacaktır.

Aklını meşgul eden tek sorun, insan faktörüdür. İlk neslin ardından uzay gemisinde doğacak olan yeni nesiller, uzay gemisinin kendi anayurtları olduğunu düşüneceklerdir. Bu durum, onları asıl görevlerini unutmaya, hatta bu görevi sabote etmeye bile itebilecektir.

Her yönüyle inanılmaz bir dehaya ve müthiş bir yaratıcılığa sahip olan bilim adamı bile, bu sorun için çözüm bulmakta zorlanır. Yolculuğun asıl amacı insanlığın korunabilmesidir ve dolayısıyla insanlar vazgeçilmeyecek yolcular arasındadır. Görev insanın yararınadır; fakat insanın bu projeyle sürekli olarak ilgilenmesi nasıl sağlanacaktır?

Sonunda bilim adamı uzay gemisinin sakinlerinin yaşamlarına rehberlik edecek ve hayati amaçlara hizmet edecek bir doküman hazırlamaya karar verir. Bu dokümanla ilgili olarak şu özellikler olacaktır:

1. Doküman, geminin çalışma esasını içerecektir. Böylece yolcular işleyişteki olası terslikler karşısında bunu nasıl düzelteceklerini bileceklerdir. Geminin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımıyla ilgili çeşitli tavsiyelerde bulunacak, her düğme ve kolun doğru kullanımını açıklayacaktır. Ve elbette belirli düğme ve kolların hatalı kullanımının ciddi sonuçları konusunda etkili uyarılar da içerecektir.

2. Doküman bunun dışında yolculuğun amacının ve görevdeki felsefenin temelini tanımlayacaktır.

3. Geminin üretiminden, görevin ana hatlarına ve hedeflenen amaca kadar her şey detaylarıyla tanımlayacaktır.

4. Gemi içindeki yaşamın, söz konusu görevi hatırlatır cinsten olması için çeşitli kurallar belirlenir. Örneğin;

a. Her yedinci günde uzay gemisi, ana penceresi eve, dünyaya dönük olacak şekilde seyahat edecektir. Görevin bilincinde olanlar için bu önemli bir hatırlatıcıyken, diğerleri de yolculuğun başlangıç ve bitiş noktaları konusunda bilgilenmiş olacaklardır.

b. Her yıl çeşitli özel zamanlarda, dünyaya özgü çeşitli kokular ve sesler gemi içinde yayılacaktır. Bu şekilde geminin asıl yer olmadığı, tüm yolcuların aslında başka bir zaman ve mekana ait oldukları hatırlatılacaktır. Bu özel günler tarihteki görevle ilgili özel olayları anar nitelikte olacaktır. Örneğin dokümanın oluşturulduğu ve sunulduğu gün, yolculuğa çıkış günü vs.

5. Uçuş sırasında devamlılığın ve güvenliğin sağlanabilmesi için, gemideki düzeni koruyacak çeşitli kurallar, insanlar arası ilişkileri belirli bir raya oturtacak davranış biçimleri açıklanır.

6. Doküman ayrıca, sebeplerini sadece dahi bilim adamının bildiği çeşitli teknik direktifler de içermektedir. Bu özel direktifler yolcular tarafından pek anlanmasa da yerine getirildiğinde geminin içinde sadece bilim adamının bildiği özel ayarlar yerli yerine oturacaktır. Bu direktifler ayrıca hem yolcuların bilim adamına olan güvenlerini ölçmekte, hem de bilim adamının ulaşılmaz dehasına tanıklık etmektedir. Her ne kadar kimse işin sırrını çözemese de, direktifleri yerine getirdikleri zaman çeşitli ayarların gerçekleştiğini bildiklerinden bu konuda dikkatli olacaklardır.

7. Dokümanın bütünlüğü çok önemlidir. Dolayısıyla tüm bu detaylar dokümanın içinde yer alacaktır. Burada verilen mesaj anlaşıldığı sürece görevin başarıya ulaşması konusunda ümit varlığını sürdürecektir. Ancak mesaj anlaşılmaz hale geldiği takdirde görev de riske girecektir. Bu sebeple bunun garanti edecek çeşitli önlemler alınır.

8. Dokümanın temel bölümleri dev uzay gemisinin çeşitli yerlerine, örneğin her kapı girişine asılacaktır.

9. Doküman tüm uzay gemisi içinde her dilde çoğaltılarak yaygınlaştırılacaktır. Böylece içindeki bilgi hiçbir zaman ne kaybolacak, ne de değiştirilebilecektir.

10. Dokümanın bütünlüğünü korumak ve diğer yolcuları daima bilgilendirmekle görevli özel bir bilim adamları grubu olacaktır. Bu çok hayati projenin başarısızlığa uğramasına izin vermemek onların görevidir. Bu kişiler özel olarak belirlenecek ve çok sıkı bir şekilde eğitileceklerdir. Öyle ki görevin ana hatlarını değiştirmek ya da bilerek yanlış sunmaktansa hayatlarını verecek düzeye geleceklerdir.

Tüm bunlarla, bilim adamı projeyi hayata geçirme konusunda daha büyük bir güven hisseder. İcat ettiği sonsuz yaşam iksiri sayesinde tüm yolculuğa, geminin her yerine yerleştirilmiş kameralar yoluyla nezaret edecek; gemide amaçtan sapıldığını hissettiği anda uzaktan kumandayla bazı sorunlar çıkararak yolculara gemide oluş amaçlarını hatırlatacaktır. Görev, sonunda mutlaka yerine gelecektir; ancak bilim adamı bunu gemidekilerin kendi inisiyatifleriyle başarmalarından yanadır. Yolculuğa bizzat katılmak yerine uzaktan nezaret etmesinin sebebi de budur. Geminin geri gelmesini ise bizzat kendisi ayarlayacaktır.

Tora'nın tam olarak 3313 yıl önce alınışını andığımız Şavuot bayramını kutlarken; bu küçük bilim-kurgu hikayesini aklınızda tutun. Yararlı olabilir.

"Dvar Torah" - Rabi Label Lam