sukot001Her Yahudi Bayramı'nın, belirli bir karakter özelliğimiz üzerinde çalışmamıza ve yaşamımızın belirli bir yönünü geliştirmemize yardımcı olan özel bir enerjisi vardır.

Bayramın mitsvaları (kuralları) amacımıza ulaşmamıza yardımcı olan araçlardır. Genellikle, buna odaklanmanın anahtarı dualarda bulunur. Dua kitapları Sukot'tan "Zeman Simhatenu = Sevincimizin zamanı" olarak bahseder. Sukot bir haftalık neşe atölyesidir!

Yedi gün için, konforlu evimizi bırakıp, Suka adını verdiğimiz bir kulübeye yerleşiyoruz. Bunun bizi mutlu edeceğini nasıl düşünebiliriz?

Bundan çıkarılan ders, bizi mutlu edenin etrafımızı çevreleyen fiziki objelerin olmadığıdır. Kişi çok güzel bir evde yaşayıp tamamıyla mutsuz veya eski bir kulübede yaşayıp çok mutlu olabilir. Mutlu olmamızın anahtarı ilişkilerimizdeki başarıdır. Bu da kendimizle, diğer insanlarla ve Tanrı ile olan ilişkilerimizi kapsar.

BEŞERİ İLİŞKİLER

Lulav, ilişkiler yoluyla mutlu olmayı başarmak için önemli ipuçları sunmaktadır. ("Lulav" hurma ağacı yaprağının adıdır, yanındaki diğer üç türün en büyüğü olduğundan dört tür yaprağa da adını vermiştir.)

Kabalistler Lulav'ın 4 tür yaprağının dört farklı Yahudi tipini simgelediğini söylerler:

1. Etrog 'un güzel bir kokusu ve güzel bir tadı vardır. Hem iyi hareketlerde bulunan hem de Tora bilgisi olan kişiyi simgeler.

2. Hadas 'ın (mersin ağacı) güzel kokusu vardır ancak yenemez. Bu da Tora bilgisi eksik ama iyi hareketlerde bulunan kişiyi sembolize eder.

3. Lulav (hurma ağacı) yenebilir ancak kokusu yoktur. Bu da Tora bilgisi olup iyi hareketlerde bulunmayan kişiyi simgeler.

4. Arava 'nın (söğüt ağacı) ise ne kokusu ne de tadı vardır. Bu da ne Tora bilgisine sahip ne de iyi hareketlerde bulunmayan kişiyi simgeler.

Sukot'ta bu dört tür bitkiyi birleştirir, bağlar ve hepsini birlikte sallarız. Lulav ancak dört türün de bir arada olduğu zaman Kaşer'dir (geçerli).Eğer biri eksikse tüm Lulav geçersizdir.

Benzer esasın, Bet-Amikdaş'a getirilen tütsü için de geçerli olduğunu görmekteyiz. Bu tütsüyü oluşturan 11 maddeden biri olan "helbana" baharatı çok kötü kokardı. Buna rağmen, bu tütsü ancak tüm içindeki maddeler tamam olduğu durumda geçerliydi. Bu, bize tüm Yahudilere bir bütün halinde, tek parça olarak bakmamızı öğretir.

Beğenmediğimiz kişiler olabilir, ancak yine de onlarla ilişkilerimizi koparmamalıyız. Bazı kişilerin bizim dünyamıza ait olmadığını söyleyemeyiz. Tersine, insanlık bölünemez bir bütündür. Bu tanımlama sevincin temelidir, çünkü hepimiz birbirimize bağlı olduğumuzu anladığımızda, başkalarına karşı daha sabırlı ve toleranslı olabiliriz.

Lulav 'ı tuttuğumuzda Etrog'u da Arava 'ya (söğüt ağacı) bitişik tutarız. "En iyi" olanın "en düşük olanı etkileyebilmesi için onun yanında yer almalıdır.

Bu düşünce Suka'mıza başkalarını davet etme mitsvasını anlamamızı sağlar. Bu yıl iyi tanımadığınız birini de Suka'nıza davet etmeye çalışın.

KENDİNİZLE İLİŞKİLER

Lulav'a başka bir bakış açısı da 2000 yıl önce yazılmış olan Kabalistik bir çalışma olan "Sefer Bahir" de yer alır. Dört tür, insanların dört farklı kısmını tarif eder:

1. Etrog, duygularımızın merkezi olan kalbi simgeler.

2. Hadas'ın (mersin ağacı) göz şeklinde olan yaprakları gözü simgeler.

3. Lulav (hurma ağacı) tüm hareketlerimizin başlatıldığı omurgayı simgeler.

4. Arava ( söğüt ağacı), konuşmamızı sağlayan dudakları simgeler.

Dört tür bir arada bir bütün olarak tutulmalıdır. Aynı şekilde sevinci başarabilmek için kişi tüm olanaklarını birlikte kullanmalıdır. Hissettiklerinizden farklı bir şey söyleyemezsiniz. Duygularımızı, hareketlerimizi, konuşmalarımızı ve görünüşümüzü birleştirmeliyiz. Bu şekilde, kendi saygınlığımızı, huzur ve sevincimizi sağlayabiliriz.

TANRI'YLA İLİŞKİLER

Dört tür aynı zamanda Tanrı'nın dört harften (YHVH) oluşan adını da simgeler.

Buradaki anahtar da birliktir, her gün Şema'da okuduğumuz gibi: "Tanrı tektir".

Bazı olaylar bize kötü veya iyi olarak görünse bile, hepsinin Tanrı tarafından geldiğini anlamalıyız. Kişi, maksimum gelişmesi için çeşitli -mutlu olduğu veya olmadığı- çevrelerle çalışmalı, ancak temelde her şeyin Tanrı'dan geldiğini unutmamalıdır.

Bunun farkında olmak, bizim esasa odaklanmamızı sürdürerek yaşamın meseleleriyle uğraşmamıza yardımcı olur. Tanrı'nın tekliğine bağlandığımızda, dünyada mutluluğu yakalamayı başarmaya yaklaşmış oluruz.

Sukot bu ilişkileri kurmak ve yaşamımıza uygulamak için bir haftalık fırsattır. Bu yolda büyük başarılar elde etmenin keyfini yaşamak dileğiyle!

HAG SAMEAH