purimm katan

Ekli yıl, Tora’da yazdığı şekilde Pesah bayramının her zaman bahar dönemine gelebilmesi ve diğer bayramların da her sene aynı mevsimde kutlanabilmeleri için iki üç yılda bir oluşur.

Normal yıllarda Adar ayında yapılan kutlamalar, ekli yılda II. Adar’da yapılır.

Buna göre, her yıl 14 Adar’da kutlanan ve Yahudilerin en neşeli bayramlarından olan Purim Bayramı da Ekli yıllarda, ikinci Adar olan Veadar Ayı’nın 14’ünde kutlanır. 

Ancak Purim Bayramı 12 aylık normal yıllarda 14 Adar’da kutlandığı için, Ekli yıldaki 14 Adar, yani birinci Adar’ın 14’ü, Purim Katan-Küçük Purim Bayramı olarak anılır.

Purim Katan, tam otuz gün sonra gelecek büyük Purim’in, ufak bir versiyonudur. Purim için hazırlanmaya başlanılacağının, bayram havasına girileceğinin müjdecisidir.

 Mişna’da şöyle belirtilir: “I. Adar’ın on dördü ile II. Adar’ın ondördü arasında,Megila’nın okunması ve fakirlere hediye verilmesi dışında hiçbir fark yoktur”(Megilla 6b).

Purim Katan ile ilgili riayet edilmesi zorunlu kanunlar olmamasına rağmen, bu gün, bir bayram gibi kabul edilir, oruç tutulmaz, vefat eden yakınlar için “esped” söylenmez ve yakarış duaları-Tahanunim yapılmaz.

Yahudi Kanunlarının yazılı olduğu Şulhan Aruh’ta, kişinin Purim Katan’da neşe ve kutlamaları artırması gerektiği fikrinden bahsedilir, ama bu bir mecburiyet değildir. (Şulhan Aruh-Orah Haim 697:1). 16ıncı yüzyılda yaşamış bilge rabi, Talmud ve Yahudi kanunları uzmanı Rabi Moşe İserliş ( Rema), Purim Katan’dan bahsederken bu bir mecburiyet olmamasına rağmen, bugün özel bir yemek yeme ve normalden daha neşeli olma geleneğine uyulabileceğini yazar, sonuçta; ”Neşeli bir kalbi olanın her zaman bir ziyafeti vardır.” (Mişle-Kral Şlomo’nun Özdeyişleri–15:15)

Megilat Ester’de birkaç bin yıl önce gerçekleşen Purim olaylarında Adar ayının üzüntüyü mutluluğa, şüpheyi inanca, dağınık bir halkı birleşik bir millete, yemek içmek gibi en temel fiziksel aktiviteleri Tanrı ile olan bağımızın ifadesine dönüştürme gücü olduğunu okuyoruz.

Bu nedenle Purim hikayesinde meydana gelen olayların mucizevi dönüşümü üzerinde düşünmek için Adar ayı ve özellikle bir ay sonra gelecek Purim’in habercisi olan Purim Katan, ideal bir zaman olarak karşımıza çıkar. Purim hikayesinin finalini yeniden düşünerek, bugünlerde kötü görünen her şeyin nihai olarak iyiye dönüşmesini, böylece tüm dünyaya yayılacak mutlu günlere hamile olan bu yılın getireceği büyük neşeyi bugünden içimizde yeşertmeye başlarız.

Nazlı Doenyas’ın Şalom gazetesindeki yazısından alıntıdır.