Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Teruma peraşasını açan satırları okumaya başlar başlamaz, tüm mucize ve harikaları ve epik olaylarıyla birlikte Mısır Çıkışı dramından, Bene Yisrael’in çöl boyunca yanlarında taşıdıkları Mişkan adı verilen portatif Mabet’i nasıl inşa ettiklerine dair uzun ve ayrıntılı anlatıma doğru yoğun geçişi hissederiz.

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler