yıldızlar

Günümüzün en popüler sorularından biri astroloji ile ilgili sorabileceklerimizdir. Bu konuda bir açıklama yapmak istedik ve Rabi’mizin bu konudaki öğrendiklerini paylaştık.

Her insan, yaşamın birçok özelliğini belirleyen sözgelimi özel bir enerji akışı, kişilik, koşullar ve potansiyeli olan bir astrolojik alanın altında doğar.   İbranice'de buna "mazal" denir. Bu sözcük kelimenin tam anlamıyla yıldızların hizalanması olarak açıklanabilir. Ama birisine Mazal Tov dilediğimizde olduğu gibi "şans" anlamına da gelebilir.

Bir kişinin kaderi doğumdan itibaren önceden programlanmıştır. Ama Leh Leha peraşasında Tanrı Avraam’ı dışarı çıkarır ve ona "yıldızları sayabiliyor musun bir bak" sorusunu yöneltir. Tanrı, Avram’ın adını Avraam olarak değiştirir ve kaderini yeniden hizalamak için onu mecazi anlamda yıldızların üzerine kaldırır.

Avraam neden bu kadar özeldir? İlk cevabımız genel durum ile ilgilidir. O zamanlar hüküm süren dünya sistemi putperestliktir. Avraam bu fikrin yanlışlığını görür ve kendisini toplumsal normların üzerine çıkarır. Bu aşkınlık eylemi için, Tanrı, Avraam’ı doğal sistemin dışına - "yıldızların üstüne" kaldırarak karşılık verir.

Bu, sonsuza dek bir ilke haine gelir. Yahudi toplumu mazal yani yıldız dizilişlerinin üzerindedir. Basit bir deyimle yıldızlar Yahudi inançlısının yaşamına doğrudan etkili değildir. Yıldızların ne söylediği bizim için hiç de önemli değildir. Tarih bunu doğrular. Yahudi halkı, Yunanlılar ve Romalılar gibi tüm büyük imparatorluklar tarihe gömülürken var olmaya devam eder. Günümüzde de Yahudiler aynı şekilde var olmaya devam etmektedirler. Tanrı’nın yardımı ile de yıldızlardan bağımsız bir şekilde varlıklarını ebediyen sürdüreceklerdir.  

Rav İsak Alaluf'un 5783 Haftanın Peraşası ‘Aklımızdan Geçenler ‘bölümünden alınmıştır. “www.aish.com sitesinden yararlanarak yazılmıştır.