Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Hahamlarımız, Avraam’ın, Noah’dan daha büyük bir inanç kahramanı olduğuna kani olmuşlardır. 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler