Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Eski bir deyişe göre, Tanrı’yı güldüren şey, bizim geleceğe dair yaptığımız planları görmektir.

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler