Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Hatırası mübarek babamın ölümünden sonra kendime gelmem iki yıl almıştı. 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler