Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

 Bamidbar peraşası genellikle Şavuot’tan önceki Şabat günü okunur. 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler