Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Bu peraşanın başında Moşe bir tikun yapmakta, başka bir deyişle, geçmişteki bir yanlışı, yani Altın Buzağı günahını tamir etmektedir. 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler