Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Yisrael’in ilk ibadet evi, Bene Yisrael’in Tanrı için yaptıkları ilk yuvaydı. Ama bu fikrin ta kendisi, paradoks, hatta çelişkiyle yüklüdür. 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler