Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakNeden Yaakov? Bereşit kitabındaki anlatımları okurken kendimize sürekli olarak sorduğumuzu fark ettiğimiz soru budur. 

 

 

Rav Sacks ile Maneviyat Üzerine Etütler