Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakYeoşua’nın zamanından II. Bet Amikdaş’ın yıkılışına kadar, Tanah dönemindeki Yisrael halkı ağırlıklı olarak bir tarım toplumuydu. 

 

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar