Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakVe işte, A-Şem’in Sözü ona [geldi] ve ona “Burada ne işin var Eliyau?” dedi. 

 

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar