Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Naso peraşası, Nazir ile ilgili kanunları içerir. Nazir, belli başlı kutsiyet ve perhiz kurallarını gözetmeyi üstlenmiş bir kişidir.

 

 

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar