Rav Sacks ile İnancı Peraşada BulmakVayikra kitabının ilk bölümlerine egemen olan korban kanunları, Tora’daki, günümüzle bağdaştırılması en zor kanunlar arasındadır. 

 

 

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar