Haftanın Peraşası BülteniMetsora peraşası, iyileşen bir Metsora'nın (Tsaraat'a yakalanmış kişi) Koen tarafından iki kuş, çömlek bir kap içerisinde bulunan doğal kaynak suyu, sedir ağacından elde edilmiş bir parça odun ve bir tutam zufa otu kullanılarak saflaştırılmasını sağlayan özel bir işlemin detaylarını anlatarak başlar...

Lütfen Peraşa Kağıtlarını Dua Sırasında Okumayınız

               Bu Hafta İçin Saatler              

5 Nisan

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5771

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

6:28

7:41

-----

Yeruşalayim

6:32

7:46

Tel Aviv

6:43

7:43

   9 Nisan

Tel Aviv

6:48

7:48

İstanbul

7:24

8:04

2011

İstanbul

7:31

8:11

M E T S O R A

 Hatırlatmalar:

ü  16 Nisan Şabat: Şabat Agadol

ü  19 Nisan Salı: Pesah I (akşamına Omer sayımına başlanacaktır)

ü  20 Nisan Çarşamba: Pesah II (Diaspora'da Yom Tov)

 

 

Bu HP  .....'nin aziz ruhuna ithaf edilmiştir.

 

Peraşa Özeti (Vayikra 12:1-13:58)

[www.chabad.org]

 

Metsora peraşası, iyileşen bir Metsora'nın (Tsaraat'a yakalanmış kişi) Koen tarafından iki kuş, çömlek bir kap içerisinde bulunan doğal kaynak suyu, sedir ağacından elde edilmiş bir parça odun ve bir tutam zufa otu kullanılarak saflaştırılmasını sağlayan özel bir işlemin detaylarını anlatarak başlar. Bir evin duvarlarında kırmızımsı ya da yeşilimsi lekeler belirmesi, bu evinde rahatsızlıktan etkilenmiş olma olasılığını gösterir. On dokuz gün kadar sürebilen bir işlem sonucunda,  Koen evin saflaştırılabileceğine ya da yıkılmasına karar verir.

Tuma, erkekte meni ya da diğer akıntılar, kadında âdet veya diğer kanamalar sonucunda da ortaya çıkabilir.

DEVAR TORA

[Rabi Yisahar Frand - www.torah.org]

 

Metsoranın Çifte Kefareti

 

Bir metsoranın (tsaraat rahatsızlığından mustarip kişi) tuma döneminin bitiminde, hem bir günah-korbanı (Korban Hatat) hem de bir suç-korbanı (Korban Aşam) getirmesi gerekir. Her iki korban da kefaret sağlar. Kefaret için neden bu iki farklı korbana gerek vardır? Genellikle, başka durumlarda bu korbanların her ikisi birlikte getirilmez; duruma göre, ya bir Aşam ya da bir Hatat gerekir.

Ramban hem Aşam hem de Hatat korbanlarına gerek duyulmasını dikkate değer bulmuştur. Ramban'a göre, bu iki korban günahın farklı yönlerini bağışlar. Aşam korbanı metsoranın en başta tsaraat şeklindeki İlahi cezayı almasına neden olan ilk günahı için kefaret sağlar. Diğer taraftan Hatat korbanı ise, metsora durumuna düştükten sonra işlediği günahlar için olabilir. Belki metsora, çektiği acı nedeniyle Tanrı'ya isyan etmiş veya O'nun verdiği ceza hakkında şikâyet etmiş olabilir. Bu şikâyetler farklı bir kefaret gerektirir.

Tsaraatın korkunç bir hastalık olduğunu anlarsak, belki Ramban'ın bu görüşünü daha iyi takdir edebiliriz. Bu hastalık kendini fiziksel belirtilerle belli eden manevi bir hastalıktı, ama söz konusu belirtiler gerçekten de ürkütücüydü. Üstelik sadece görsel açıdan değil, toplumsal açıdan da korkunçtu. Hasta kişinin "kamptan dışarı çıkarılması" gerekiyordu. Genellikle kişi hasta olduğu zaman onu ziyaret etmekle ilgili bir mitsva vardır, buna Bikur Holim denir. Metsora durumunda ise, aksine onu ziyaret etmemiz yasaklanmıştır. Bu kişi toplumdan uzaklaştırılır! Kampın dışında yalnız yaşaması gerekir (Vayikra 13:46).

Tabi ki bu çok acı, yalnız ve umutsuz dönemde hasta olan kişi hakaret içeren bazı düşünceler dile getirebilir. "Tanrım neden bunu bana yapıyorsun?" Bu neredeyse kaçınılmazdır. Bu nedenle, Ramban, metsoranın getirdiği Hatat korbanının zorunlu sürgün döneminde Tanrı'ya karşı sarf etmiş olabileceği sert sözler için olduğunu ileri sürer.

Hayat her zaman pürüzsüz değildir. Bazı durumlarda hayat olağanüstü zor ve acılı olur. Bazen kişi: "Neden ben? Bu neden benim başıma geliyor? Ben bunu hak etmedim! Tanrı adil değil!" diye merak edebilir. Bu tür düşüncelerden kaçınmamız gerekir. Bu zordur, hatta çok zordur, ama kelimenin gerçek anlamıyla bu düşünceyi yok etmeliyiz. Bizler, Maaminim bene Maaminim, "inançlı-oğlu inançlı bir halk" olmalıyız. Tanrı bize veya Yahudilere her ne yapıyorsa, bunu bizden nefret ettiği için değil, bizi sevdiği için yapmaktadır. Biz bunu anlamıyorsak bile.

Klasik otoriteler Tanrı'nın metsora ve tsaraat kurallarıyla da bize iyilik yaptığını belirtirler. Yanlış bir şey yaptığımız zaman Tanrı bize davranışlarımızı düzeltmemiz gerektiğiyle ilgili mesajlar gönderir. Tsaraat ilk önce evimizle başlar, sonra birazcık daha yaklaşarak giysilerimizi hedef alır. Eğer hâlâ mesajı alamadıysak, o zaman kişinin bedenine gelir. Ancak bu bir cezadan ziyade bir mesajdır.

Tanrı göstermesin; ama bir kişi bu tür acıları yaşamak durumunda kalmışsa her şeyden önce "Tanrı benim gelişmemi, daha iyi biri olmamı istiyor" diye düşünmelidir.

AFTARA BAĞLANTISI

[The Jersey Shore Torah Bulletin / www.shemayisrael.co.il]

 

Vearbaa Anaşim - Melahim II 7:3-20

Peraşanın konu aldığı metsora, hastalığı iyileşene kadar kampın veya şehrin dışında yaşamak durumundadır. Aftara bunun yaşanmış bir örneğini anlatmaktadır. Aram kuşatması sırasında şehrin surları dışında bulunan dört metsora Aram'a teslim etmeye karar verirler. Başta bencilce davranış içinde olan - zaten bu hastalığa yakalanmalarının sebebi de bencillik olan - bu adamlar, Aram kampına geldiklerinde orayı terk edilmiş bulurlar. Aram ordusu Tanrı'nın onları korkutacak şeyler yapması sonucunda paniğe kapılıp kaçmış, arkalarında da büyük ganimet bırakmıştır. Dört metsora, bu müjdeyi kendilerine saklayamayacaklarını anlarlar ve peraşadaki iyileşmiş metsora misali, bencilliklerini yenerek, bu müjdeyi halka vermek üzere şehre geri dönerler.

DEVAR TORA

[Rabi Asher Sinclair / "Torah Weekly"]

İnanılmaz Derecede Alçakgönüllü

 

"... arınmakta olan kişi için ... bir sedir dalı, [bir miktar] kırmız-böceği [renkli yün] ve bir zufa otu alınır" (Vayikra 14:4).

"Çünkü tsaraat lekeleri, kendini beğenmişlik ve kibirden doğar. Bunun çaresi nedir? Kişi kendini böcek ve zufa otu gibi alçaltmalıdır" (Raşi)

Baal Şem Tov bir keresinde Şabat için güzel bir arabanın içinde Polana'ya gelir. Bu kasabada bela yaratmayı seven birisi vardır. Baal Şem Tov'u kendini bir şey sanmak ve mağrur bir şekilde davranmakla suçlar.

Baal Şem ise ona şöyle cevap verir:

"Bir zamanlar sonsuz hayatın iksirini aradığını bildiren bir kral vardı. Kralın talebini duyan bilge bir adam ona yaklaştı ve ‘Bende sonsuz hayatın iksiri var' dedi. ‘ Nerede? Nerede?' diye kral büyük bir heyecanla sordu. ‘Onu almak için sana her şeyi verebilirim!...' Bilge adam şöyle cevap verdi: ‘Bana hiçbir şey ödemenize gerek yok. Ama kesinlikle bir bedeli olacaktır.'

Kral kaşlarını çattı. ‘İksir nerede?' diye sordu.

Bilge adam cevap verdi: ‘Eğer alçakgönüllü olursan ve her türlü kibirden uzak durursan hayat iksirini içine çekmiş olursun.'

Kral bilge adamın sözlerini göz önünde bulundurdu ve onları harfiyen yerine getirdi. Kraliyet arabasında seyahat etmeyi bırakıp, hizmetkârlarıyla arabanın arkasında yaya yürüyecek kadar bir alçakgönüllülük simgesi olarak hareket etti.

Ancak kendini alçaltmak için çaba harcadıkça, kafasındaki o minik sesi daha çok duydu: ‘Sen bu dünyanın EN inanılmaz derecede ALÇAKGÖNÜLLÜ adamısın. Kendine bir bak! Sen yüce bir kralsın ama yine de kendi arabanın arkasında yaya yürüyorsun. Her bir sözünü dikkatlice tartarak fısıldayarak konuşuyorsun. Sırtın mütevazılıktan kamburlaştı. Her zaman çekingen bir şekilde yere bakıyorsun. Gerçekten MUHTEŞEMSİN!"

Kral bilge adamı aradı ve ona derdini anlattı. Bilge adam şöyle cevap verdi: "Arabanın arkasında yaya yürümek aklımda olan şey değildi. Senin yine kendi arabanda oturmanı, herkesin senin önünde yine eğilmesini ve sana krallara layık bir şekilde davranmaya devam etmesini, ama bütün bunlara rağmen, kalbinin derinliklerinde yine de kendini küçük ve alçak hissetmeni kastetmiştim. İşte bunu yapmak çok daha zordur.'"

Zordur, ama gerçek tevazu budur.

MİŞNE TORA

[Rambam'ın Sözlü Tora'nın tüm konularını kapsayan devasa kanun kodeksi Mişne Tora'nın çok kısa bir özeti. Hazırlayan: Rabi Dr. Azriel Rosenfeld]

Önemli Not: Bu yazı dizisinin amacı Tora'nın tüm kanuni konuları hakkında okuyucuya bir fikir vermekten ibarettir. Okuyucu, pratik Alaha konusunda burada yazılacak - hem de çok kısa bir özet olan - kanunları bir temel olarak kullanamayacağını bilmelidir. Alaha konusundaki pratik uygulamalar için uzman bir Haham'a danışmak gerekir.

 

On İkinci Kitap: KİNYAN / MÜLKİYET

 

"On ikinci kitapta satış ve mal edinmeyle ilgili emirleri dahil edeceğim. Ve bu kitaba Mülkiyet Kitabı adını verdim."

 

69. Mehira - Satış

 

Bir satış veya kiralama işlemi, iyeliğe geçirmeyi temsil eden uygun prosedür uygulanmadıkça tamamlanmaz. Bu prosedürlere Kinyan (edinme; mülkiyete geçirme) adı verilir ve malın cinsine göre farklı şekillerde yapılır. Örneğin gayrimenkuller, takas, ödeme, satış senedi veya orası üzerinde iyelik sahibi olmayı belirten bir hareketle elde edilir. Taşınabilir eşyalar, fiyatı saptandıktan sonra onu kaldırarak, bir toprağı onunla birlikte kiralayarak veya satın alarak, takasla, çekerek (veya bir hayvansa güderek; bu yöntem sadece belli başlı mekânlarda geçerli olur); satın alana teslim ederek (eğer kaldıramayacak veya çekilemeyecek kadar ağırsa; bu yalnız satıcının mülkiyetinin dışında bir yerde geçerlidir); veya malı satın alanın arazisine getirerek el değiştirir. Maddi olmayan aktifler ve henüz satıcının elinde olmayan mallar el değiştiremez; ama Hahamlarca konulmuş bir kural doğrultusunda belgeler, satış senediyle, teslim ederek veya toprakla birlikte elde edilebilir. 

Zorla yapılmış bir satış satıcı önceden [iki şahide gidip, bu satışa beni zorluyorlar; ama şahidimsiniz ki bunu kendi isteğimle yapmıyorum deme suretiyle] onu iptal etmedikçe geçerlidir. Bir satış veya hediye bazı şartlara bağlıdır; bunlar önceden yapılmalı ve satış geriye dönük olmadıkça diğer seçenekler açıkça belirtilmelidir (çifte koşul: "eğer x koşulu yerine geliyorsa... eğer yerine gelmiyorsa..."). Her koşulda şartlar uygulanabilir olmalıdır ve ticari olmayan konularda (evlilik, boşanma vs.) Tora ile çelişki teşkil etmemelidir. Bazı koşulların yerine getirilmesi şartıyla satış veya bağış vaadi mahkemede kayıtlı olmadığı müddetçe bağlayıcı değildir. Ama kişinin sözünden cayması da doğru bir davranış değildir.

Menkul ya da gayrimenkul bir eşyanın satıcısı, alıcısı, kiracısı ve kiralayıcısının diğer tarafı kandırması yasaktır (Vayikra 25:14). Eğer hilekârlık, malın niteliği konusunda yapılmışsa veya piyasada geçerli fiyatın altıda birinden fazla ise, satış feshedilebilir. Bunun yanı sıra, bir başkasına hakaret etmek yasaktır; bunun yanında Yahudiliği kabul etmiş birine hakaret etme veya aldatmaya karşı da özel yasaklar vardır (Vayikra 25:17 ve Şemot 22:20).

Tüm iş konularında yerel âdetler ve medeni hukuk kanunları takip edilebilir.

BİR HAYAT DERSİ

[Rabi Shraga Simmons / "Torah Bytes" - www.aish.com]

 

Seher Vaktinin Işığı

 

Bu peraşanın adı "Metsora"dır ve manevi bir cilt hastalığını belirtir. Sefat Emet adlı eser, "metsora" sözcüğünün esasında iki kelimenin kısaltılmış hali olduğunu açıklar: "Motsi Ra - Kötüyü çıkarmak" anlamına gelir.

Bunun arkasında yatan düşünce şudur: Kişi ateşlendiği veya leke döktüğü zaman her şey kötü görünmesine rağmen, tüm bunlar esasında vücudun zehirleri attığına ve bir arınma işlevinden geçtiğine dair bir işarettir.

Bu fikri kendi hayatlarımıza da uygulayabiliriz. Bazen zorluklar ve kafa karışıklığından bunalır gibi oluruz. Ama kabalistler bunun olumlu bir işaret olduğunu söylerler: zehirlerin hepsi arınmanın müjdecisi olarak yüzeye çıkarlar.

Bu fikrin gerçeği Nega sözcüğünde gizlidir. Tora bu sözcüğü bu haftaki peraşada anlatılan cilt lekelerini tanımlamak için kullanır. Nega, Nun-Gimal-Ayin İbranice harfleriyle yazılır. Bu harflerin sırasını değiştirirseniz, Oneg olur; yani zevk. Bu da mutluluğun, barış ve neşenin muhteşem kutlamasıdır. Zehirler atıldıkça Nega lekeleri Oneg'e, yani sevince dönüşür.

Toprağa ekilmiş bir tohum düşünün. Tohum yavaşça çürümeye başlar ve en yüksek çürüme noktasına ulaştığı zaman - tohum ölü ve tükenmiş göründüğü zaman - işte tam o sırada filizlenmeye başlar. Gecenin en karanlık anı seher vakti ışığının yaklaştığı andır.

Dünyamız da çalkantılı dönemlerden geçmektedir. Zorluklarımızı yenmek, bizi kişisel ve ulusal kurtuluşa götüren arınma sürecini başlatmak için dua edelim. Maşiah'ın günümüzde hemen gelmesine dua edelim.

YAHUDİ EVİNİN TEMELLERİ

[Dini Uygulama Rehberi - Rabi Nisim Behar]

 

Ahnasat Orehim

Misafirperverlik (Devam)

1. Evine et ve sebze satın aldığında, aynı zamanda fakirin payını da ayır.

2. Talmud'daki büyük Hahamlar'dan biri olan Rav, yemek yediği zaman kapılarını açar, "Aç olan kim varsa gelsin ve yesin" derdi.

3. Rabi Yose Ben Yohanan, "Evin daima geniş bir şekilde açık olsun" derdi. Bu, "Evin, kuzeye, güneye, doğuya ve batıya doğru açık olsun ki fakirler evine, dolaşmak zorunda olmadan kolaylıkla girebilsin" anlamındadır.

4. Ahnasat Orehim mitsvası, Tora öğrenmek için öğrenim evine (Bet Midraş) erken gitme mitsvasından daha büyüktür.

5.Eve misafir kabul etmek, kutsal Şabat gününü karşılamak gibidir.

 

365

 

6. Ahnasat Orehim çok büyüktür. (a) Bu mitsva, Avraam Avinu'nun evinin temel taşı olmuştur. O, evinin yakınından geçen herkesi davet eder, yedirir, içirir ve Tora yolunda eğitirdi. (b) Bu mitsva Tanrı'yı karşılamaktan bile daha büyüktür. (c) Bet-Amikdaş zamanında, korban yapılan yer olan Mizbeah, nasıl günahların affedilmesini sağlıyor idiyse, bu mitsva da aynı şekilde günahların affedilmesini sağlar. (d) Bu mitsvayı yerine getiren kişi, Tora'nın beş kitabının tümündeki mitsvaları yapmış gibidir. Bu yüzden bu değerli ve önemli Ahnasat Orehim mitsvasını çok büyük bir istekle yerine getirmek gerekir. Bu şekilde, uzun bir yaşama hak kazanılır.

Haftanın Sözü

["Shabbat Shalom Weekly" - Rabi Kalman Packouz]

 

Gençler başkalarının ikiyüzlülüğü karşısında şaşırırlar,

Yaşlılar ise kendi ikiyüzlülüklerinden keyif alırlar.

 

Haftanın Peraşası'nı, t  e  b  e  r  r  u  d  a     b  u  l  u  n  a  r  a  k, ölmüşlerinin ruhuna veya hasta bir yakınının şifasına ithaf etmek isteyenlerin,

 ilgililer (050 - 38 41 30) ile temasa geçmeleri rica olunur.

Peraşa kağıtları Tora ile ilgili yazılar içerdiğinden çöpe atılmamalıdır.

Lütfen Geniza'ya getiriniz.