Bu Hafta İçin Saatler

7 TEVET

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5782

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

15:56

17:15

-----

Yeruşalayim

15:58

17:18

Tel Aviv

16:15

17:17

11 ARALIK

Tel Aviv

16:17

17:19

İstanbul

17:21

18:01

2021

İstanbul

17:22

18:02

İzmir

17:350

18:20

İzmir

17:31

18:22

VAYİGAŞ - ויגש


14 ARALIK 2021 SALI TAANİT ASARA BE TEVET

Peraşa Özeti
[www.chabad.org]
(Bereşit 44:18-47:27)


Kadehin Binyamin'in çuvalında bulunmasıyla kardeşler şaşkınlığa kapılırlar. Yeuda tek başına öne çıkar ve nazik ama kararlı bir şekilde, kendisini sunarak Binyamin'in serbest kalmasını talep eder. Bu fedakarlık hareketi, Yosef'in, kardeşlerinin kendisini kuyuya atan insanlardan çok farklı hale geldiklerini anlaması için yeterlidir; hemen kimliğini açıklar.

Kardeşler utançla büzülürler, ama Yosef onları teselli ederek, tüm olanların aslında Tanrı'nın bir planı olduğunu söyler. Yaakov'a onlarla bir mesaj gönderir ve tüm aileyi Mısır'daki Goşen bölgesine yerleşmeye davet eder. Tanrı Yaakov'a Mısır'a gitmekten, buranın manevi olumsuzluklarından korkmamasını söyler. Çünkü Tanrı Bene-Yisrael'i, ahlaksızlığın ve yozlaşmışlığın çok yaygın olmasına karşın burada büyük bir millet haline getirecektir.

Tora daha sonra Yaakov'un ailesini listeler ve Moşe Rabenu'nun annesi Yoheved'in doğumunu ima eder. Mısır'a toplam 70 kişi iner ve Yosef, 22 yıl ayrı kaldığı babasına kavuşur. Onu kucaklar ve sevincin verdiği duygusallıkla ağlamaya başlar. Yosef, babasını ve kardeşlerini Paro'yla tanıştırır; Yaakov Paro'yu mübarek kılar. Yosef, kıtlığın etkilediği halka, buğday karşılığında, sahip oldukları her şeyi - hatta köle olarak kendilerini - Paro'ya vermeleri gerektiğini bildirir. Bene-Yisrael ülkeye yerleşirler ve sayıları gittikçe artmaya başlar.

 

Mİ-DRAŞ YİTSHAK
Rav İsak Alaluf

YILLANMIŞ ŞARAP

Yıllanmış şarap: Vayigaş peraşasında Yosef kardeşlerine kimliğini açıklar. Aslında kardeşlerini ilk geldiklerinde bile tanıyan Yosef teşuva yapıp yapmadıklarını anlamak için onları bir dizi sıkıntı ile karşı karşıya bırakmıştır. Son teste kadar kardeşler bu sıkıntıların Yosef’in satılmasıyla ilgisi olduğunu kabul ederek sıkıntılara ses çıkarmadan katlanmışlardır. Ancak son test Binyamin’i hedef alınca Yeuda durumun farkına varır. Çünkü Binyamin Yosef’in satılmasıyla ilgili günaha iştirak etmemiştir. Yeuda tarihi konuşmasını yapar ve Yosef artık kendini bağladığı zincirleri kırarak kardeşleriyle kucaklaşır. Sırada artık onurla Yaakov’un Mısır ülkesine getirilmesi vardır. Bunun için de Yosef “mituv Mitsrayim – Mısır’ın iyilikleriyle bereketiyle dolu” on eşek yüklü bir kervan hazırlatır ve kardeşlerini Kenaan’a geri göndererek babasını Mısır ülkesine getirmelerini ister. Raşi açıklamasının girişinde “mituv Mitsrayim” ifadesinin “yayin yaşan – yıllanmış şarap” olduğunu öğretir.

Raşi’nin bu açıklaması beraberinde soruları da getirir. Yosef neden babasına yıllanmış şarap göndermektedir? Yaakov’un gerçekten buna ihtiyacı var mıdır? Yaakov son derece duygusal bir olayla karşı karşıya kalacaktır. Yirmi iki senedir yas tuttuğu oğlunun aslında yaşadığını, Mısır’ı idare ettiğini öğrenmek üzeredir. Şimdi oğlu ile birlikte olmak için Mısır ülkesine gitmeye hazırlanacaktır. Aklından geçenin yıllanmış şarap olma ihtimali ne kadar mantıklı olabilir?

Şarap Kaşer mi? Durumu alaha dediğimiz kuralları işin içine sokarak daha da karmaşıklaştırabiliriz. Yaakov’un içebileceği şarabı Yosef nereden temin etmiştir. Alaha yabancı biri tarafından hazırlanan şarabın içilemeyeceğini bildirir. O halde Yaakov’un içebileceği şarabı imal edebilecek sadece Yosef vardır. Yosef de ailesinden ayrıldığı zamandan kardeşleriyle karşılaştığı ve beraber yemek yedikleri güne kadar şarap içmemiştir. Bu açıklama da Raşi tarafından yapılmıştır. Hepsini bir araya toplarsak bu yıllanmış şarap konusu birçok cevabı bekler durumdadır.

Geçmişe özlem: Rabi Menahem Mendel Schneerson Raşi’nin açıklamalarına ilginç bir yorumda bulunur. Yosef bu şarabı daha on yedi yaşında iken Mısır’a ilk getirildiğinde yapmıştır. Yosef’in hayatı parçalanmış güzel günleri geride kalmıştır. Önce kardeşleri tarafından öldürülmek istenmiş hemen arkasından akrep ve yılanlarla dolu bir kuyuya atılmıştır. Bunu takiben de köle olarak satılmıştır. Mısır ülkesinde tek başına bir İbrani olarak kölelik yapmış hayatının on iki senesini sadece bir iftira sonucunda hapiste geçirmiştir. Ancak ne olursa olsun Yosef’in inancı bir gün yeniden ailesiyle bir araya günün geleceğini ve birlikte “lehayim” diyerek o yıllanmış şaraptan içecekleri yönünde sağlam durabilmiştir. Bu şişe yirmi iki yaşındadır ve ailesiyle birlikte bir arada olduklarından içmek için Yosef tarafından hazırlanmıştır.

İnanca sahip çıkmak: Yosef bu şarabı göndererek sayısız mesajlarla dolu hediyelerine bir yenisini ekler. Mesaj babasına Yosef’in asla inancını kaybetmediğini göstermektedir. Her zaman biraz iyimser biraz umut dolu yaşamını sürdürmüştür. Yosef’in çektikleri düşünüldüğü zaman hazırlanan bu şarap onu inançlı olmaktan çok “hayalperest” yapar. Ancak Yosef inancı son derece kuvvetli biridir. İçinde bulunduğu zor durumun nasıl düzeleceğine ilişkin bir öngörüsü yoktur ama mutlaka bu sıkıntıların geçeceği inancı da sarsılmamıştır.

Yıllanmış şarap bizlere de çok önemli bir öğreti sunmaktadır. Tanrı’ya olan inanç ve güveni her zaman korumak gerekir. Şlomo Ameleh bir karıncayı izlememiz gerektiğini ondan bir çok şey öğrenebileceğimizi ifade eder. Gerçekten de yazlıkta bulunduğumuz bir süre içinde karıncalar Tanrı’ya nasıl inanç ve güven duyduklarını bana gösterirler. Yiyecek aramaya giden karıncalar bir yoldan ve ağızları boş halde giderken gidecekleri yerde yiyecek bulacaklarına dair Tanrı’ya inançları tamdır. Ağızları dolu olarak dönen karıncalar da bu yiyecekleri yuvalarına götürecekleri konusunda Tanrı’ya güven duymaktadırlar. Hiçbir karınca başkasına müdahil olmadan yollarına devam etmektedirler. Bu Şlomo’nun birçok şey öğrenebileceğimiz karıncalar hakkında basit bir gözlem gibi görünse de inanç ve güven konusunda verdiği mesaj anlamlıdır.

“Lehayim”!! Eskiler en karanlık saat tan ağarmadan önceki saattir sözünü söylerken belki de bu öğretilere gönderme yapmaktadırlar. Gemara üzerimizde yalın bir kılıç sallansa dahi umudumuzu yitirmememiz gerektiğini ifade etmektedir. O zaman hep birlikte güzel günlerde içeceğimiz şarabımızı hazır etmeye başlayalım. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günler elbet geçecek ve sevdiklerimizle birlikte “lehayim” dediğimiz günler gelecektir.

Naftali İmbert Hirsch tarafından yazılan şiirin bir dizesi bu konuda rehber olacak niteliktedir. “Od lo avda tikvatenu.”

DİVRE TORA
Rav İzak Peres

KORKMA YAAKOV!

Yaakov Mısır’a doğru yol alırken, Tanrı onu korkuları konusunda sakinleştirmenin ve her şeyin iyi olacağına dair onu rahatlatmanın gerekli olduğunu fark etti. Peki Yaakov neden korkuyordu? Uzun zamandır kayıp olan oğlunu görmeye gitmiyor muydu? Sırf bu bile sevindirici bir olay değil miydi? Korkusunun asıl kaynağı neydi?

Aslında Yaakov’un huzursuzluğunun asıl sebebi, Tanrı’nın ona çocuklarının esir alınacağını söylemesiydi. Ve şimdi Yaakov, Yosef’in Mısır’da olduğunu ve kendisinin ve ailesinin de onu takip etmesi gerektiğini duyduğunda esaret zamanın gelmiş olmasından endişelendi. Yaakov kendisi için değil ancak torunlarının refahı için korkuyordu. Onların Mısır topraklarında bir süre kalmaları gerektiğini biliyor ve yabancı topraklarda yabancı bir toplumla yaşamanın getirdiği zorluklarla mücadele edip edemeyeceklerinden emin olamıyordu. Çocuklarının İsrael kimliklerinin yitirmelerinden, kalben Mısırlı olmalarından ve kendi topraklarına hiç dönmeyeceklerinden korkuyordu. O zaman Tanrı’nın, Avraam’ın torunlarından Yahudi bir millet yaratma sözüne ne olacaktı? İşte Tanrı Yaakov’un bu korkularına cevap verdi. Tanrı uzun yıllar Mısır’da yaşayacak bile olsalar torunlarının Kenaan topraklarına daha güçlü ve daha kalabalık bir şekilde dönecekleri konusunda Yaakov’u rahatlattı.

BULUŞMA

Nihayet Yosef Yaakov’la kavuşmadan önce, Ravlar bize Yosef’in babasına bir şişe şarap gönderdiğinden bahseder. Yosef neden babasına böyle bir hediye göndermişti? Bu hediye hem bir sevgi gösterisi hem de bir teminat niteliğindeydi. Yosef bu şekilde, babasıyla ayrı kaldıkları sürede, babasının ilkelerine bağlı kaldığını göstermek istemişti. Yıllar geçse de şarap nasıl aynı kalıyorsa, Yosef de farklılaşan dış görünüşüne rağmen özünde saf ve temiz kalmıştı. Ve şarap yıllar geçtikçe nasıl güzelleşiyorsa, Yosef de seneler içinde karakterini geliştirmişti.

Ve sonunda Yaakov ve Yosef karşılıklı geldiklerinde, kucaklaştılar ve Tora bu an için ‘Ağladı’ der. Buradaki asıl soru şu: Tora neden ikisini kastederek ‘Ağladılar’ dememiştir de sadece ‘ağladı’ demiştir? Çünkü sadece Yosef ağlamıştı. Yaakov o anda başka bir şeyle meşguldü. Tanrı’ya teşekkür mahiyetinde şema okumaktaydı.

Peki Yaakov tam o anda neden Şema okuyordu? Oğluyla kavuşacağı o muhteşem anı 22 sene boyunca beklemişken, şimdi Yosef’le birlikte ağlamak yerine neden Tanrı’ya dua ediyordu?

Şu bir gerçek ki Yaakov Yosef’le buluştuğu an çok derinden etkilenmişti. Muthis bir mutluluk yaşıyordu. Fakat bu mutluluğun hepsini Yosef’e yansıtmanın çok ötesinde duygular içindeydi. Bu muhteşem anı Tanrı sayesinde yaşadığı için o anda O’nu unutmaması gerektiğini düşündü. Bu yüzden Yosef babasına olan sevgisini gösterirken, Yaakov da şema okuyarak Tanrı’ya olan sevgisini gösterdi.

GÜNLÜK YAŞAMDAN
(Kaynak: www.hidabroot.org)
Rav İzak Peres

Hangi durumda adak adamak uygundur?

Kişi kendini tsedaka mitsvası konusunda eksik veya zayıf hissediyorsa elini çabuk tutması açısından neder yapması uygundur. Aynı zamanda sıkıntı anında da tsedaka için neder yapmak faydalıdır.

LEHU NERANENA L’AD…
Rav İsak Alaluf

Rabi, besteci ve şair Selomo Ben Mazaltov, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da yaşamıştır. Osmanlı müziğinin zengin usullerini mistik İbrani ilahilerine uyarlayan ilk bestecidir. Camilerde okunan ilahilerin ve hutbelerin musikisinden derinden etkilenmiş, Osmanlı musikisinin ezgi zenginliğini, İstanbul'daki sinagoglarda Hazan'ın okuduğu dualara uyarlamıştır. Rabi Selomo Ben Mazaltov'un ilk maftirim bestelerinden sonra 1696-1703 yıllarında Edirne'de gelenek yeniden canlanmış, 50'den fazla farklı makam ve formda tasavvufi ilahiler bestelenmiştir.

MİTSVALARI TANIYALIM
Rav İsak Alaluf

Omer Sayma Mitsvası

Pesah bayramının ikinci gecesinde Omer korbanı getirme mitsvası yer alırdı. Önce tarlanın belli yerlerinden kesilen arpa belli bir ölçü olarak Bet Amikdaş’a getirilir ve burada Omer korbanı gerçekleştirilirdi. Günümüzde bu mitsva Bet Amikdaş olmadığı için uygulanamamaktadır. Ancak onun yerine Pesah bayramının ikinci gecesinden itibaren Omer sayma mitsvası uygulanır. Tora’nın bir emri olan bu mitsva için Tora “usfartem lahem – sayacaksınız” ifadesini kullanır. Bu mitsva yedi hafta boyunca Omer saymayı gerektirir. Tora “şiva şavuot tispor lah –yedi hafta sayacaksın” şeklinde bir emir verir.  

 

HAFTANIN SÖZÜ

Bugün Tanrı’nız olması, O'nun yollarında yürümeniz, kanunlarına, emirlerine,  kurallarına uymanız ve O'na itaat etmeniz için Aşem’i seçtiniz. (Devarim 26/17)