Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Başından sonuna kadar Bereşit kitabının 34. bölümü dehşet verici bir hikâye içermektedir. 

 

Rav Sacks ile Etik Üzerine Yazılar