Hafta İçin Saatler

12 TİŞRİ

Gelecek Hafta İçin Saatler

Şabat

Başlangıç

Bitiş

5782

Şabat

Başlangıç

Bitiş

Yeruşalayim

18:02

19:17

-----

Yeruşalayim

17:53

19:08

Tel Aviv

18:22

19:19

18 EYLÜL

Tel Aviv

18:13

19:10

İstanbul

18:55

19:36

2021

İstanbul

18:44

19:23

İzmir

18:55

19:43

İzmir

18:44

19:32

AAZİNU- האזינו

 

21 – 22 EYLÜL 2021 SUKOT

Peraşa Özeti
[www.chabad.org]
(Devarim 32:1-32:52)

Aazinu peraşasının büyük bölümü, 70 dizelik bir şarkıdan oluşur. Bu şarkı, Moşe tarafından, dünyadaki hayatının son gününde Bene-Yisrael'e söylenmiştir. 

Yeryüzü ve gökleri tanık olarak davet eden Moşe, halkı "Eski günleri hatırla / Tüm nesillerin yıllarını anlayın / Babana sor ve o sana anlatsın / Yaşlılarına [sor] ve sana söylesinler" sözleriyle teşvik etmektedir. Bahsettiği, Tanrı'nın onları çölde nasıl bir ulus haline getirdiğinin, Kendi Halkı olarak seçtiğinin ve onlara bollukla mübarek kılınmış bir ülkeyi bahşettiğinin halk tarafından hiçbir kuşkuya yer olmadan bilinmesinin önemidir. Şarkı aynı zamanda bir uyarıda bulunur: "Yeşurun [Yisrael] şişmanladı ve tekmeledi / Yağ bağladın, kalınlaştın ve kabalaştın / Onu meydana getiren Tanrı'ya sırtını döndü / Ve kurtuluşunun Kayası'nı hakir gördü". Bu durumun sonucu, akıl almaz felaketler olacaktır. Tanrı bunu Tanrı'nın "Yüzü'nü Saklaması" olarak tanımlar. Yine de Moşe bir söz verir: Sonunda Tanrı, Kulları'nın kanlarının intikamını alacak ve Halkı ile Ülkesi ile teselli edecektir.

Peraşa Tanrı'nın Moşe'ye, Nevo dağının zirvesine çıkması konusunda talimat vermesiyle sona erer. Moşe buradan, ölmeden önce Erets-Yisrael'i görebilecektir. Ancak oraya, Tanrı'nın Bene-Yisrael'e verdiği Ülke'ye giremeyecektir.

Mİ-DRAŞ YİTSHAK
Rav İsak Alaluf

KEYİFLE MİTSVALARA ODAKLANMAK

“Vaydaber Ad... el Moşe.......ale el ar aavarim aze........umut baar aşer ata ole şama.....ki mineged tire et aarets veşama lo taavor. -   Tanrı Moşe’ye bu dağa çık bu çıktığın dağda öleceksin. Toprağı uzaktan görecek ve oraya giremeyeceksin der.” (Devarim 32/48 – 52)

Daha önceleri Rabi Twerski’nin sameah ve tsomeah adlı öğretisinde Moşe Rabenu’nun tek gayesinin ruhani olarak yükselmek olduğunu ve bunun da mitsvaları yerine getirmek suretiyle olabileceğini paylaşmıştık. Moşe için bu seviyenin en üst noktasına çıkmak ancak Erets Yisrael’e özgü mitsvaların da yerine getirilebilmesiyle mümkün olacaktır. Bununla beraber Tanrı Moşe’nin Erets Yisrael’e girmesinin imkansız olduğunu bildirince Moşe için artık yaşamanın bir amacı kalmamış gibidir ve kendisini bu dünyadan ayrılmaya hazırlar. Ancak Moşe artık herhangi bir mitsvayı yerine getiremeyeceğinden kendisini bu olaya hazırlamak Tanrısal isteği yerine getirmekten duyduğu sevinç ve hevesle olamayacaktır.

Tanrı ile Moşe arasında Moşe’nin ölümünden önce Midraşik kaynaklarda yer alan konuşmalar geçmektedir. Bu konuşmaların birinde Tanrı Erets Yisrael’de yerine getirmek istediği mitsvaların Tanrı tarafından yapılmış gibi kabul edileceği belirtilmektedir. Yapılamayan mitsvaların Tanrı tarafından yapılmış gibi kabul edilmesi nasıl bir durumdur sorusu ister istemez aklımıza gelmektedir.

Bir sabah kalkıyorsunuz her zaman yaptığınız gibi sinagoga Tefila söylemek üzere evden çıkıyorsunuz. Arabanıza bindiniz ama arabanız o gün bir azizlik yaparak çalışmadı. Biraz hevesiniz kırıldı ama sinagoga yetişmek için hala zamanınız var ve bir araç arıyorsunuz. Aksilik bu ya bu kez de araç bulmakta zorlanıyorsunuz. Kısacası elden gelen her şeyi yapmanıza rağmen sinagoga çok geç varıyor ve minyan ile Tefila söyleme şansınızı kaybediyorsunuz. İşte bu noktada Tanrı sizin her çabayı gösterdiğinizi gördüğünden o günkü Tefila’daki kazancınızı sizi hanenize yazıyor. İşte Moşe Rabenu da ruhani olarak daha fazla yükselmek için çok çaba gösterse de artık yapacağı bir şey yoktur ve Tanrı onu bu şekilde rahatlatmaktadır.

Vilna Gaon’u bu noktada Tanrı’nın Moşe’ye bu olaya hazırlanması için iki mitsvat ase, diğeri mitsva lo taase olan iki emir verdiğini anlatır. Moşe’ye Nevo dağına çıkması ve Erets Yisrael’i uzaktan izlemesi için emir verir. Moşe bunları yapınca yaşamında iki mitsvayı daha yerine getirir. O topraklara girmemesi ile de Tanrı’nın onun hakkında verdiği “yapmayacaksın” emrini yerine getirmiş olur. Böylelikle Moşe Rabenu bu dünyadan ayrılırken bile mitsvaları yerine getirmiş olur.

Bir mitsvayı yerine getirirken “Tanrı’nın emrettiği bu mitsvayı yerine getirmek için buradayım” şeklinde bir açıklama yapmak gerekir. Bu bir mitsvadır. Baal Şem Tov bu dünyadan ayrılmadan önce de böylesine bir açıklama yapmıştır. “Şu anda Tanrı’nın kararı ve isteğiyle Bereşit 3/19’da yazılı olan “sen topraksın ve toprağa döneceksin” emrini yerine getirmeye hazırım.”

Günümüzde birçok insan mitsvaları yerine getirmesine rağmen bazıları bu mitsvaları baştan savma şeklinde yapmaktadırlar. Birçoğu bu mitsvaların bizlere neler kazandırdığının anlamını bilmekten yoksundurlar. Örneğin her sabah acele ile Tefila söyleyenlerin aklındaki tek gayenin bir an evvel işe giderek para kazanmak olduğu aşikârdır. Hâlbuki Tefila’daki kavananın bizlere kazandıracağı değerler işimize sadece birkaç dakika geç kalmamıza neden olacaktır. Ancak kazandıklarımız bizleri ruhani olarak daha da yukarılara taşıyacaktır.

Talmud Masehet Berahot’ta Rabi Akiva’nın yaşamını Tanrı uğruna feda etmenin onu mutlu ettiği yazılıdır. Birçok tsadik yaşamlarını bu uğurda feda etmişler ve bu konuda mutluluk duymuşlardır. Bizler hiç olmazsa mitsvaları yerine getirirken mutlu olabilir, bundan haz alabilir ve kendimizi çok daha üst seviyelere taşıyabiliriz.

Öğretileri her zaman bizlere ışık tutan Rabi Moşe Benveniste (Z”L) bir deraşasında mitsvaların keyifle yerine getirildikleri zaman oluşan iyiliklerin zorla veya alışkanlıkla yerine getirildikleri zamandan çok daha fazla olduğunu söylemişti. Bu şekilde de hepimizin yakinen bildiği Rabi Hananya ben Akaşya’nın Mişna’sına bir açıklama katmıştı. Evet Tanrı bizlere çok fazla mitsva vermiştir. Herhangi bir mitsvayı keyifle, zevkle, isteyerek yapmamız konusunda daha fazla seçenek sunmak için bizleri çok sevdiğinden bu fırsatı yaratmıştır.

Kipur gününü geride bırakarak güzel bir başlangıç yaptığımız bu günlerde hayatımızın keyifle yerine getirilen mitsvalarla dolu olmasını temenni ediyor sevincin bayramı olan Sukot’u neşeyle kutlamayı niyaz ediyoruz.

Moadim lesimha.

DİVRE TORA
Rav İzak Peres

UNUTMA YETİSİ

Tanrı, bize merhamet ederek, geçmiş olayları unutma becerisi vermiştir. İnsanlar bu beceriyi doğru şekilde kullandıklarında, kendilerine yapılan yanlışları unutacaklar ve kendilerini üzen insanları affedeceklerdir.

Fakat maalesef İsrael oğulları bu unutma becerisini sıklıkla yanlış şekilde kullanmışlardır. Başkalarına karşı daha merhametli olmak yerine, geçmişte kendilerine yapılan iyilikleri unutmayı seçmişlerdir. Özellikle de Tanrı tarafından yapılan iyilikleri. Tanrı’nın onarı savaşlarda koruduğunu, Mısır’dan çıkmalarına yardım ettiğini unutmuşlar, onun yerine başka güçlere sığınmışlardır: silahlar, bilim ve para gibi. Bu şekilde de nihai gücü unutmuşlardır. Bunu yaparken de kendilerine verilmiş olan o çok önemli hediyeyi yanlış kullanmış oldular.

Küstahlık sayılabilecek olan bu davranış, şöyle bir hikâye ile anlatılabilir:

Bir adam o kadar büyük bir borç içindeymiş ki, borçlu olduğu insanlara borcunu ödemek için hiç bir çıkar yol bulamıyormuş. Ne yapması gerektiği konusunda bir arkadaşından tavsiye istediğinde, arkadaşı ona, borcunu geri isteyen biri olduğunda onlara deli taklidi yapmasını önermiş. Bu şekilde kimse tekrar onu rahatsız etmeyecektir.

Adam arkadaşının tavsiyesini uygular ve gerçekten de plan işe yarar. Ne zaman birisi borcunu istemeye gelse, adam deliymiş gibi davranır ve o kişi bir daha onu arayıp sormaz.

Ancak, bu tavsiyeyi veren arkadaşı borcunu geri istemek için adama gittiğinde, adam tekrar deli taklidi yapar ve bu sefer de bunun işe yaramasını ümit eder. Fakat arkadaşı bu numarayı yutmaz. ‘Aptal! Bu tavsiyeyi sana veren bendim zaten. Şimdi bunu bana karşı mı kullanıyorsun?’ der.

Dubno Magid bu benzetmeyi şu pasuğu açıklamak için kullanmıştır: Tsur yeladeha teşi vatişkah el meholeleha- Tanrı seni unutma gücü ile yarattı, fakat sen bu gücü O’nu unutmak için kullandın.

Eğer unutma yeteneği gibi bir hediyeyi Tanrı’ya borçluysak, o zaman O’nu unutacak kadar ikiyüzlü olmamalıyız!

GÜNLÜK YAŞAMDAN
(Kaynak: www.hidabroot.org)
Rav İzak Peres

Adakların iptali ritüeli telefon veya mail yolu ile yapılabilir mi?

Rabi David ben Zimra (RADBAZ)’ın görüşüne göre adakların iptalini isteyen kişinin Bet Din huzurunda adağını detaylandırması ve neden yapamayacağını açıklaması gerekir. Bet Din’in de adağın iptalini sağlayabilecek bir açık kapıyı bulmaları gerekir. Bunu normalde yüz yüze yapmaları esastır. Ancak eğer gerek iptali isteyen kişi ve gerekse Bet Din bu işlemi telefon, görüntülü arama veya elektronik posta yolu ile yapabileceğine kanaat getirirse bu şekilde yapılmasında bir sakınca yoktur.

KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ
Rav İsak Alaluf

מועדים לשמחה – MOADİM LESİMHA

Bayramlarda kullandığımız bir selamlaşma terimidir. Özellikle “hol amoed” yani yarı bayram günlerinde kullanılır. “Hag” olarak nitelendirdiğimiz Bet Amikdaş’ya “korban hagiga” yapılan Pesah, İavuot ve Sukot günlerinde genellikle “Hag sameah” ifadesi kullanılır. Bu ifade bazı bayramlarda alışkanlık nedeniyle yanlış olarak kullanılmaktadır. Pesah ve Sukot bayramının ara günlerinde ise yâri bayram olduğundan “neşeli zamanlar” anlamına gelen “moadim lesimha” selamlaşma teriminin kullanılması daha yaygındır. Ancak “Hag” olan günlerde de “moadim lesimha” terimi kullanılabilir.

MİTSVALARI TANIYALIM
Rav İsak Alaluf

Çalışanın maaşını geciktirmemek

Vayikra kitabında 19/13’de yer alan ifade çalışanın maaşını veya ödemesini geciktirmeme mitsvasına işaret eder. Ödemenin aynı gün yapılması gerektiği Devarim 24/15’de de yer almaktadır. Gemara Bava Metsia faslında konuya geniş yer vermektedir. Çalışana geciktirmeden kazancını vermek ve bunun için her şeyi yapmak bu şekilde çalışanın zor durumda kalmasını engellemek bu mitsvanın bize kazandırdığı davranışlardır. Sefer Ahinuh mitsvayı iki yüz otuz sekiz numara ile verir.

HAFTANIN SÖZÜ

Yükü olmayan bir gemi suda dengeli hareket etmez ve hatta devrilebilir. (Komama’lı Rabi Yitshak)