Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Ki Tetse peraşası, Tora’daki diğer herhangi bir peraşadan daha çok kanun içerir ve bu şaşırtıcı ayrıntı bolluğunun insanı bunaltması olasıdır. 

Rav Sacks ile Liderlik Konulu Dersler