Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak

Peraşamız diğer her peraşadan daha çok kanuna sahiptir. Bunların bazıları, büyük miktarda inceleme ve tartışma üretmiştir; özellikle de baştaki iki tanesi: tutsak kadın ve “inatçı ve asi oğul” kanunları. 

Rav Sacks ile İnancı Peraşada Bulmak