Mitsva nedir?Sinay Dağı'nda doğrudan Tanrı tarafından Bene-Yisrael'e verilen Tora, yaşam süresince uygulanacak tüm dinsel kuralları (Mitsvalar) içerir.

Tora'nın içinde geçen tüm kurallar 613 adet olup, 365'i yapılmaması öngörülen emirler (Negatif Mitsvalar), 248'i de yapılması gereken (Pozitif Mitsvalar) emirlerdir. Bu Mitsvalar Rabi Moşe Ben Maymon (Maymonides-Arambam:1135-1204) tarafından büyük eseri Mişne Tora'da derlenmiştir. Pozitif Mitsvalar'ın sayısı vücudumuzun kemik sayısına, Negatif Mitsvalar'ın sayısı ise güneş yılının gün sayısına eşittir. "Moşe Rabenu" kelimelerinin sayısal değeri de MoŞe RaBe(Y)Nu = Mem+ Şin+ E+ Reş+ Bet+ Yud+ Nun+ Vav= 40+ 300+ 5+ 200+ 2+ 10+ 
50+ 6= 613'tür. Görülüyor ki Mitsvalar'ın sayıları bile büyük özellikler içermektedir.

Bet-Amikdaş ile ilgili olan birçok Mitsva Bet-Amikdaş'ın yıkılışından beri uygulanamamaktadır. Mitsvalar sorumluluk açısından ikiye ayrılır:

  1. Tanrı'ya karşı sorumlu olduklarımız - Mitsvot Ben Adam Lamakom
  2. İnsanlara karşı sorumlu olduklarımız - Mitsvot Ben Adam Lehavero

İnsanlara karşı yükümlü olduğumuz emirlerle dolu olan Tora bölümlerinden biri olan Kedoşim peraşası "Kedoşim Tiyu- Kutsal Olun" diye başlar. İnsan sadece dua ile Tanrı'ya yakınlaşarak kutsal olmaz. Aynı zamanda toplumda takındığı hal ve tavrı ile de kutsallığa erişebilir. Tora insanlar arası ilişkiyi bir cümle ile özetler. "Arkadaşını kendin gibi sev!" yardımlaşma, başkasına zarar vermeme, kazancımızın ve varlığımızın bir bölümünü muhtaç ve fakirlerle paylaşma (Tsedaka), gururlu ve bencil olmama insanlar arası olan emirlerin başlangıcıdır. Tanrı şöyle der: "İnsanların sevdiği kişileri ben de severim."

İnsanlara karşı yükümlü olduğumuz emirler arasında yer alan bir emir de işçinin ücretini zamanında ödemektir. İşveren olmayan bir kişi bu mitsvayı yerine getirme fırsatı olmadığını düşünebilir. Ancak günlük aktivitelerini incelediğinde aslında bu mitsva ile tahmin ettiğinden daha fazla karşılaştığını anlayacaktır. Örneğin, evini boyayan bir boyacıya, tamiratını yapan bir tesisatçıya veya bir taksi şoförüne işlerini tamamladıklarında ücretini zamanında ödemek zorundadır. Ödemeyi yapmadan önce kişi bir an durup "Şu anda ben bu kişiye ücretini zamanında ödeyerek Tanrı'nın bir emrini yerine getiriyorum." şeklinde düşünmelidir. Bu şekilde Tora'nın bir mitsvasını yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacaktır.

Tora'da belirtildiği gibi; "Benim Hoklar'ımı ve Mişpatlar'ımı koruyacak ve onları uygulayacaksınız" (Vayikra 19:37; 20:22). "Mişpatim", (örneğin; çalmamak, öldürmemek, anne ve babaya saygılı olmak gibi) nedenleri açık olan mitsvalardır. "Hukim" ise (örneğin; kaşerut, etle sütün birlikte yenilmesi yasağı gibi) amaçlarına yönelik mantıklı bir neden bulamadığımız kurallardır. Bu yüzden bu kurallar mantık çerçevesinde açık görülmediklerinden genelde daha az ilgi görmektedirler. Ancak bunlar da Tanrı'nın birer emridir ve bu emirlerin yerine getirilmeleri, Tanrı'ya bağlılığımızın ve O'nun isteklerini yerine getirme konusundaki adanmışlığımızın birer göstergesidir.

İki arkadaş işten çıkıp evlerine dönerken, biri karısına çiçek götürmek ister. Çiçekçiye girip bir buket sarı gül alır. Arkadaşı: "Neden karına çiçek alıyorsun?" diye sorar. "Karım çiçekleri çok sever" diye yanıtlar. Arkadaşının "Neden sarı gül?" sorusuna da "Karım sarı gülleri sever" yanıtını verir. Arkadaşı ısrarla "Her şeyin bir nedeni vardır, eğer istersen karının neden sarı gül sevdiğini açıklayabilecek bir psikolog tanıyorum" diye konuşmasını sürdürür. Bunun üzerine şu yanıtı verir. "Öğrenmek istemiyorum, karım sarı gülleri seviyor ve ben de onu mutlu etmek için bu gülleri alıyorum, gerisinin hiçbir önemi yok".

Bene-Yisrael 3300 yıl önce Tora ile almış olduğu bu toplum kuralları ile asırlardır toplumlara ışık yaymış ve yaymaya devam edecektir. Zohar kitabında yazdığı gibi "Mitsva"nın kelime anlamı emirden çok İbranice "Tsavta" kelimesinden gelmektedir. "Tsavta" anlam olarak "birleşme" demektir ve Tanrı ile insanı birleştiren" anlamındadır. Mitsvaları uyguladığımız zamanlarda ruhumuz Tanrı ile ilişkiye girer ve O'nun varlığını hissederiz.