Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dani eliyle işaret ederek, “Bak burada asansör var” dedi. 

 

“Gel içine girelim” diye önerdi Dina. Asansör onları aşağı indirdi ve iki kardeş kendilerini iki dağ arasında bir vadinin tam ortasında buldular. Biraz ötede Tanrı’nın sandığı, Aron Aberit duruyordu.Sandığın çevresinde Koenler ve onların çevresinde de Leviler vardı.

Dina ve Dani gözlerini yukarı doğru kaldırdılar. Her iki dağın tepesinde de insanlar vardı. 

 Dani, daha önceden tanıdığı arkadaşı Malhiel Levi’ye dönerek, “Yukarı çıkabilir miyiz?” diye sordu.

Malhiel cevap verdi: “Burası Gerizim Dağı ve üzerindeki insanlar; Şimon, Levi, Yeuda, Yisahar, Yosef ve Binyamin kabilelerine mensup kişiler.Birazdan Koen ve Leviler dağa doğru dönüp Tanrı’nın isteğini yerine getirenler için beraha (kutsama) verecekler.”

“Peki, öyleyse ötekine çıkalım” diye teklif etti Dani heyecanla. 

Malhiel sabırla açıklamaya devam etti: “Bu taraftaki dağ ise Eval Dağı. Üzerinde duranlar ise, Reuven, Gad, Aşer, Zevulun, Dan ve Naftali kabilelerine mensup kişiler. Koen ve Leviler, her berahadan (kutsama) sonra Eval Dağına dönüp Tanrı’nın isteğini yerine getirmeyenlere bedduada bulunurlar.” 

Dina ve Dani, Koen ve Levilerin sözlerinin hemen ardından tüm halkla bir ağızdan “Amen” diye cevap verdiler.

Şabat Masasına Hikaye

Teşuva 

Rabi Avraam Yeoşua Eşel, “Bir kadın hariç, kimse beni sözleriyle yenemedi” derdi. 

Rabi Avraam, şehir şehir gezip Yahudileri Tora ve mitsvalar konusunda teşvik eder, onlara Aavat Yisrael’in ne kadar önemli bir değer olduğundan bahsederdi. Ona göre, Yahudi kardeşlerine sevgi ile yaklaşan bir kişinin mutlaka içinde Tanrı sevgisi de vardı. Bu görüşü sebebiyle Rabi Avraam, “Oev Yisrael” sıfatıyla da tanınırdı. 

Fakat bir keresinde bir kadın Rabi Avraam’a Aavat Yisrael konusunda çok önemli bir ders verdi ve hikaye şöyle gerçekleşti:

Kadının biri bir keresinde Rabi Avraam’la konuşabilmek için Rabi’nin evine gitti. Elinde tuttuğu kağıtta Rabi ile konuşacakları yazıyordu. Rabi odasında oturmuş Tora çalışıyordu; göz ucuyla dışarıdaki kadına baktı ve hemen kadının günahkar biri olduğunu anladı. Bunun üzerine Rabi, yardımcısı vasıtasıyla kadına haber göndererek Rabi’nin onunla görüşemeyeceğini bildirdi. Sonra da odasından çıkarak kadına, “Daha dün günah işledin, şimdi evime gelip nasıl yüzüme bakabiliyorsun?” dedi. Bu durum karşısında kadın çok utanmıştı. 

Kadın, Rabi Avraam’ın söylediklerinin gerçeği yansıttığını biliyordu. Bu yüzden utanç içerisinde başını yere eğdi, yaptığı günahı hatırladı; ancak aynı zamanda hissettiği pişmanlık da vardı. Kadın günah işledikten sonra çok pişman olmuştu ve çok üzgündü.

Şimdi de, Rabi’nin ağır sözlerini işittikten sonra kadın utanç içinde biran evvel oradan ayrılmayı düşündü. Ancak Rabi’den isteyeceği ricaya ne olacaktı? Kadın, Rabi ile görüşebilmek için çok çaba sarf etmişti. Şimdi öylece geri mi dönecekti?

Kadın kendi kendine, “Evet yanlış yaptım, günah işledim. Ama kendimi, davranışlarımı düzeltmek istiyorum. Ne yani bana bunun için bir fırsat vermeyecek mi?” diye sordu. Tüm bu düşünceler kadını cesaretlendirdi ve Rabi Avraam’a konuştu: “Tanrı ki tek tek tüm insanların tüm yaptıklarını bilir, insanın umudunu hiçbir zaman kırmaz. Hatta, O insanların teşuva yaparak hatalarından dönecekleri zamanı bekler ve günahlarını affeder. Eğer Tanrı böyle ise Rabi Avraam, yaptığı yanlışlar için özür dileyen zavallı bir kadının hatasını affedemeyecek mi?”

Kadının kalbinin derinliklerinden çıkan bu sözler, Rabi Avraam’ı derinden etkiledi. 

Rabi kendi kendine, “Doğru. Tanrı’nın insanlara yaklaşımından öğreneceğim çok şey var. Şöyle ki; Tanrı teşuva yapıp O’na dönenleri affeder” dedi. Bu düşünceler içerisinde Rabi, kadının elindeki kağıdı aldı ve kadına gözyaşları içerisinde berahasını verdi.

Pozitif Mitsvalar

Roş Aşana

Vayikra 23:24 “Yedinci ayın birinci günü dinlenme günüdür. ”

Yedinci ayın biri (1 Tişri) sizin için dinlenme günü olacak. Bu günde Roş Aşana bayramını kutlayacaksınız.

Roş Aşana, yeni senenin başıdır.

Roş Aşana’da, Tanrı’nın tüm evrenin Kral’ı olduğunu ilan ederiz. 

Tıpkı kralların trompetlerle karşılanması gibi,bizler de Roş Aşana’da Şofar çalar, Tanrımız Aşem’in tek ve gerçek Kral olduğunu herkese duyururuz. 

Roş Aşana, gerek Erets Yisrael’de gerekse de Erets Yisrael’in dışındaki topraklarda iki gün olarak kutlanır.

Resimli Peraşa

  • Tanrınız Aşem’in size vereceği ülkenin topraklarındantopladığınız bütün ürünlerin ilk yetişenlerini alıp sepete koyacaksınız. Sonra Tanrınız Aşem’in adını yerleştirmek için seçeceği yere gideceksiniz.(Ki Tavo 26:2)
  • Ondalığı Levililer'e, yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara vereceksiniz. Öyle ki, onlar da kentlerinizde yiyip doysunlar. Sonra Tanrınız Aşem’e, ‘Bana buyurduğun gibi ayırdım...’ diyeceksin. (Ki Tavo 26:12-13) 
  • Bugün Aşem’in Tanrınız olduğunu, O'nun yollarında yürüyeceğinizi, kurallarına, buyruklarına, ilkelerine uyacağınızı, O'nun sözünü dinleyeceğinizi açıkladınız.(Ki Tavo 26:17) 
  • Bu yasanın bütün sözlerini okunaklı bir biçimde taşlara yazacaksınız. (Ki Tavo 27:8)
  • Tanrınız Aşem’in sözünü dinlerseniz, şu bereketler üzerinize gelecek ve sizinle olacak (Ki Tavo 28:1-2)

pdfPeraşayı indirmek için tıklayın