Talmud Tora Çoçuk Peraşası

Dani ve Dina'yla zamanda yolculuk ediyoruz.

Dina tabelaların birine işaret ederek heyecanla, "Bak burada Şuşan Şehri yazıyor" dedi.

 

Dani, "Dina, sanırım Megila dönemindeyiz" dedi. Sonra ikisi birden, iki üç metre önlerindeki çocukların peşinden yürüdüler.

Yolda, uzun sakallı, çuvallar giymiş bir adam çocukların yolunu kesti.

Dani heyecanla, “Dina bak, sanırım bu adam Mordehay” dedi ve devam etti, “Gel yakınlarına gidip neler konuştuklarını dinleyelim.”

Mordehay çocuklara, “Söyleyin bakalım bugün Tora’dan ne öğrendiniz?” diye sordu. 

Çocuklardan biri, “Al Tira Mipahad Pitom - Hemen korkuya kapılma,” dedi ve ardından diğeri şöyle ekledi: “Utsu Etsa Vetufar … Ki İmanu El – Tanrı halkların tasarılarını yerle bir eder, ulusların komplolarını yerle bir eder, ulusların komplolarını başarısızlıkla sonuçlandırır. Yine Kutsal Kitapta yazılı olduğu gibi, bir plan yap ve o, suya düşecek; Bir şey söyle ve sözün yerine getirilmeyecek çünkü Tanrı bizimle.”

Dina ve Dani, Mordehay’ın yüzünün nasıl neşe ile güldüğünü gördüler. Mordehay çocukları kucakladı ve onlardan ayrılırken kendi kendine, “Yahudilerin başına gelen tüm belaların sebebi, onların Tanrı’nın yolundan ayrılmış olmaları değil mi? Fakat işte bu çocuklar bize ümit veriyor. Şöyle ki onlar bu derece Tanrı’ya güveniyor ve O’na inanıyorlarsa, elbette ki yetişkinler de bu konuda eğitilebilirler. Bu bağlamda, başımıza gelen tüm belalar da son bulur” dedi.

Dani ablasına, “İnanç sahibi olmak insanı ne kadar güçlü yapıyor, öyle değil mi?” dedi.

Dina ona şöyle cevap verdi: “İşte sana Yahudi bir çocuğun sahip olduğu gücün sırrı!”

Şabat Masasına Hikaye

Mısır’da Purim

Herhalde kendi kendinize, Purim’le Mısır’ın ne alakası var diye soruyorsunuz. İşte size Kaire Yahudi cemaatinin 28 Adar günü nasıl mucizevi bir şekilde başlarına gelen beladan kurtulduklarını anlatan bir hikaye.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Sultan Süleyman, Ahmet isimli bir adamı Mısır’a vali olarak atadı. Bu yeni vali, Mısır’da yaşayan halktan yüksek meblağlarda vergi toplamaya başlarken, her fırsatta topladığı vergileri de arttırıyordu.

Bir keresinde Ahmet, Sultan’a karşı ayaklanmak üzere askerlerini topladı. Ahmet, Sultan’ın yerine geçmek istiyordu. Ahmet, bir keresinde imparatorluğa ait paraları basmakla sorumlu olan Yahudi’yi yanına çağırtarak ondan üzerinde kendi resmi olan altın paralar basmasını istedi.

Ahmet’le işbirliği yapmak istemeyen bu Yahudi her şeyini toplayarak İstanbul’a kaçtı. Orada Sultan’nın karşısına geçti ve ona, Ahmet’in tüm planlarını anlattı. Bu sırada Yahudi’nin kaçtığını duyan Ahmet, tüm Yahudileri cezalandırmaya karar verdi. Çıkardığı yasa ile Yahudileri her türlü saldırıya karşı savunmasız bıraktı. Bebek, çocuk, kadın, erkek, genç veya yaşlı hiçbir Yahudi’nin artık Mısır’da can ve mal güvenliği kalmamıştı.

Mısır halkı bu durumu fırsat bilerek, Yahudilere saldırmaya ve mallarını yağmalamaya başladılar. Yahudilerin ise Tanrı’ya yakarmak ve O’na dualar etmekten başka çareleri kalmamıştı. 

Bu sırada, Ahmet’in güvenilir adamları arasında yer alan bir Yahudi, Avraam El Korkomeni, Ahmet’in karşısına çıkarak ondan, Yahudilerin ona ödeyecekleri para karşılığında, Yahudi karşıtı olaylara biran evvel son verilmesini istedi.

Ahmet bu teklifi kabul etti ve Yahudi karşıtı hareketler son buldu. Fakat, Ahmet doymak bilmiyordu. Ahmet Avraam’a şöyle emretti: “Güvenliklerine karşılık, bana Yahudilerden 150.000 altın getireceksin ve eğer getirmezsen Mısır’daki tüm Yahudilerin öldürülmesini emredeceğim.”

Yahudiler arasında büyük bir korku vardı, şöyle ki bu bedeli toplamak imkansızdı. Paranın geciktiğini gören Ahmet ise, Kaire’deki Yahudilerin 19 Adar’da öldürmesine karar verdi.

Yahudiler, 18 Adar’ı oruç günü ilan ettiler. Hepsi sinagoglara girip, dualar ettiler. O gece, Sultan Süleyman’a bağlı kalan birkaç yeniçeri, adamlarını toplayarak Ahmet’i tahtından indirmek için harekete geçtiler ve sonuç olarak Ahmet hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı.

28 Adar tarihinde ise Sultan Süleyman’ın ordusu Kaire’ye geldi. Ahmet’i bularak, onu idam ettiler. O günden sonra Kaire Yahudileri bu günü, “mutlu ve neşeli bir gün” olarak ilan ettiler ve her sene bu günü kutladılar.

Pozitif Mitsvalar

Koanim Duası

Bamidbar 6:23 “Bene Yisrael’i şu şekilde mübarek kılacaksınız”

“İyi günler”, “Kendine çok dikkat et”, “En iyi dileklerimle”

Genellikle bu sözleri ya kendimiz kullanır ya da başkalarından duyarız.

Başka insanlara iyi dileklerde bulunmak onları ne kadar umursadığımızı gösterir.

Tanrı da bizleri böyle umursar. O, bizleri kutsamak ve iyi olan ile mübarek kılmak ister.

Bu bağlamda, Tanrı Koenlerden, halkı O’nun Adına kutsamalarını ve mübarek kılmalarını istedi.

Günümüzde de Bet Amidaş olmamasına karşın, Koenler sinagogda halkın karşısına geçerek onları kutsamaya devam ederler.

Resimli Peraşa

  • Yapacakları giysiler şunlardır: Bir Hoşen, bir üstlük, dama dokulu bir entari, bir sarık ve bir kuşak. Benim Adıma birer Koen olmaları için, ağabeyin Aaron ve oğullarına, kutsiyete ait giysiler yapacaklar... Saf altından bir Tsits yap...Onlara ketenden donlar yap... (Tetsave 28:4, 36,42)
  • Aaron’un oğulları için de entariler ve kuşaklar yap. Ayrıca onur ve görkem için onlara kepler yapacaksın... Çıplaklığı örtmek için onlara keten donlar yap... (Tetsave 28:40, 42)
  • Tütsü tüttürme amaçlı bir Mizbeah yap. Onu akasya ağaçlarından yapacaksın...Onu saf altınla kapla...(Tetsave 30:1,3)

pdfPeraşayı indirmek için tıklayın