ŞofarRoş Aşana ve Yom Kipur bayramlarında çalınan koç veya keçiboynuzundan yapılmış bir borudur.

Tokea adı verilen ve bu iş için özel eğitim almış kişiler tarafından şofara özel bir nota ile çalınır. Roş Aşana'nın ikinci gününde çalınacak olan Şofar, Şabat'a gelirse çalınmaz.

Şofar kesinlikle koç, keçi ve antilop boynuzundan yapılmalıdır. Hiçbir zaman boyanmaz, ancak ağıza alınacak yeri haricindeki kısım kakmacılık şeklinde süslenebilir.