Rav İsak Alaluf

"Vayira Yaakov meod vayetser lo - Yaakov çok korktu ve strese girdi."

Tanrı Yaakov'u koruyacağına dair söz vermesine rağmen, Yaakov Esav'ın sahip olduğu mitsvaların kendisine getirdiği kazanımlardan endişe duymaktadır. Esav Yaakov'un yerini tespit etmiş ve zafere çok yaklaşmıştır.

Esav'ın mitsvaları? Esav en önde gelen iflah olmaz serserilerden biridir. Midraş Esav'ın en akla hayale gelmeyecek günahlardan sorumlu olduğunu söyler. Kazara birkaç mitsva yapmışsa bile Yaakov'un inanılmaz büyük ve güçlü mitsvalarıyla nasıl boy ölçüşebilir?

Yaakov, 14 yıl boyunca Şem ve Ever'in akademisinde Tora öğrenmiştir. Lavan'ın yanında bulunduğu 20 yıl boyunca hiç bir mitsvayı ihlal etmemiştir. O halde Yaakov Esav'ın hangi mitsvalarından çekinmektedir?

Midraş, (Bereşit Raba 76/2) Esav'ın iki çok büyük mitsvaya sahip olduğunu söyler. Yaakov Mezopotamya'da yaşarken Esav İsrael topraklarında yaşar. Esav babası Yitshak'ın sağlığında anne ve baba saygısı mitsvasını yerine getirir.

Vilna şehrinin Gaon'u Erets Yisrael'e gitmek konusunda büyük bir isteğe sahiptir. En büyük korkusu bu isteğine ilişkin planların altüst olmasıdır. Bu mitsva o kadar büyüktür ki bir Raşa olmasına rağmen Esav bu mitsvaya sahip olduğundan Yaakov onunla baş edememekten korkmuştur.

Esav'ın sahip olduğu ikinci mitsva olan anne ve babaya saygı mitsvası onun tarafından mükemmel bir şekilde yerine getirilmiştir. Her ne kadar Yaakov bu mitsvayı tamamen göz ardı etmediyse de uzun bir süredir anne babasına haber uçuramadığından Rabilerimizin gözünde suçludur. Her ne kadar Yaakov Esav'dan dolayı kaçmak zorunda kaldıysa da Esav'ın sahip olduğu mitsvanın gücünden çekinmektedir.

Midraş atalar içinde özel olan Yaakov ile en büyük peygamber Moşe'nin bir Raşa'nın sahip olduğu mitsvadan çekindiğini yazar. Moşe Başan kralı Og ile savaşmadan önce Tanrı kendisine kesin zafer müjdesini vermiştir. Ancak Moşe Og'un sahip olduğu bir mitsvadan çekinmektedir. Og, Avraam'a yeğeni Lot'un esir düştüğünü haber veren kişidir. Og'un niyeti iyi değildir. Amacı Avraam'ın beş kralla savaşa girmesi, yenilmesi hatta öldürülmesi ve Sara'nın bir dul olarak kendisiyle evlenmesidir. Buna rağmen Og'un yapmış olduğu mitsvanın getirisi o kadar büyüktür ki Og çok uzun yıllar yaşamıştır. Bu da Moşe'ye çekinmesi için haklı bir neden vermiştir.

Bizler bir mitsvanın layıkıyla yerine getirilmesinin büyük değerini bugün her ne kadar anlayamasak da aşağıdaki öykü bize bu konuda bir fikir verebilir:

Açıkça Tora'yı ihlal eden bir kişi Berdiçev'li Rabi Levi Yitshak'a bir soru sorar: Tanrı Tora'yı ihlal edenleri cezalandırır değil mi? Ben Tora'nın bütün yasaklarını çiğneyen biri olarak zengin, sağlıklı, mutlu ve sorunsuzum ne dersin?

Rabi gülümseyerek cevap verir: Sevgili oğlum, Tanrı'nın günahkârları cezalandırdığını nereden biliyorsun? Sanırım ki Şema duasından. Çünkü sen Şema duasını okursun. Onun için bundan haberdarsın. Şema okuma duası o kadar büyüktür ki şuan olduğundan belki on kere daha fazla zengin olabilirsin. Bizler Tora'nın mitsvalarının ödülleri hakkında bilgi sahibi olamayız.

Bizler birçok mitsvayı yapma fırsatıyla ödüllendirilmiş bir toplumuz. Bu mitsvalar bizleri yüceltecek, koruyacak, geliştirecek ve dilediğimiz mutlu günlere ulaştıracaktır.