taslih2

Sadece Roş Aşana’ya özgü olan bazı uygulamalar vardır. Bunlardan bir tanesi Taşlih’tir.

Taşlih, geleneksel olarak, Roş Aşana’nın ilk günü Minha duasından sonra bir su kaynağına gidilerek ve uygun duanın yapılmasıyla gerçekleştirilir.

Taşlih geleneği, kaynağını Midraş’tan (Tanhuma Vayera 25) alır. Midraş Avraam’ın Yitshak’ı Tanrı’nın emri üzerine kurban etmeye götürmesi sırasında olan olayları detaylandırır. Satan, Avraam’ın bu ağır sınavı geçememesi için elinden gelen her şeyi yapar. Belki Avraam bu kurbanı yapmamak için kendisine geçerli bir sebep bulur diye onun önüne çeşitli engeller koyar. Bu engellerden bir tanesi, geçilmesi mümkün olmayan azgın bir nehirdir. Avraam, önündeki nehir şekline bürünmüş, yenilmesi güç görünen bu meydan okuma karşısında vazgeçmez. Azgın suların içine doğru yürüyüşüne devam eder ve gidebildiği kadar ileriye giderek Tanrı’ya yardım etmesi için yalvarır. Yardım gelir ve nehir ortaya çıktığı gibi yok olur. Avraam bu şekilde yoluna devam eder ve sonunda hayatının en önemli sınavından alnının akıyla çıkar.

Roş Aşana günü bir su kaynağı başına giderek okuduğumuz dualar bu olayı hatırlamamız içindir. Tanrı’ya, atamızın büyük adanmışlığını, Tanrı’nın Sözü’nü yerine getirmek için ne derecede şartlandığını hatırlatırız. Bizler Avraam’ın çocuklarıyız ve dolayısıyla onda varolan adanmışlık ve Tanrı sevgisine önemli derecede sahibiz. Taşlih sayesinde, iyi ve mutlu bir sene dilekleriyle Tanrı’nın huzuruna çıktığımız bu büyük günde, kendimizi Tanrı’ya ne derecede adamamız gerektiğini hatırlarız. Kuvvetli su kaynağına bakarak, ne kadar güçlü bir engel olursa olsun, söz konusu olan Tanrı’ya hizmet olduğu zaman, her şeyin üstesinden gelebileceğimizi ve gelmemiz gerektiğini kendimize hatırlatırız. Eğer durum, üstesinden gelebileceğimizden daha ağır görünüyorsa, o zaman da Avraam Avinu’nun yaptığını yaparız: Dua ederiz.

Tanrı’nın isteği öyle olsun ki; taşlih, şofar ve Roş Aşana’ya özgü her şey bizlere ilham versin, gelmekte olan yeni yılda Tanrı’ya olan adanmışlığımızı artırmamıza yardım etsin, Avraam’ın Tanrı’ya bağlılığını kanıtlayarak hakettiği iyilikler, bu ciddi yargı gününde biz torunları için iyi kararlar çıkmasında etkili olsun. Amen.